Boete voor eigenaar leegstaande woning Amsterdam

2 oktober 2017Advocaten, Onroerend goed, Overheid, Vastgoedrecht Door: Stefan Dalmolen

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam de bevoegdheid een boete op te leggen aan eigenaren van woningen die langer dan zes maanden leeg staan zonder dat daarvan melding is gemaakt. De gemeente brengt hiermee tot uitdrukking dat leegstand van woningen ontoelaatbaar is gezien het woningtekort in Amsterdam. Inmiddels is de eerste boete opgelegd aan […]


De “Alcateltermijn” in het aanbestedingsrecht

27 oktober 2015Overheid Door: Stefan Dalmolen

Nog veel meer dan in de meeste andere rechtsgebieden, moet een advocaat in het aanbestedingsrecht bedacht zijn op de korte en strikte vervaltermijnen die daarin spelen. De bekendste en belangrijkste is zonder twijfel de vervaltermijn die geldt nadat de aanbestedende dienst de voorlopige gunningsbeslissing heeft bekendgemaakt. Deze termijn, die doorgaans wordt aangeduid als de “Alcateltermijn” […]


16 Maart 2013: aanpassing wettelijke betalingstermijn

8 maart 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Overheid Door: Van Till

Naar aanleiding van een Europese Richtlijn zal de wet ten aanzien van de betalingstermijnen (per 16 maart 2013) wijzigen. Hieronder wordt kort een tweetal wijzigingen beschreven. Indien bedrijven in een handelsovereenkomst geen betalingstermijn zijn overeengekomen, zal tussen deze bedrijven een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen gelden. Partijen kunnen een andere betalingstermijn overeenkomen, zij het maximaal […]


Ontslagvergoeding voor ambtenaren: de CRvB-formule

7 maart 2013Arbeidsrecht, Overheid Door: Van Till

Het arbeidsrecht blijft in beweging. In een eerder blog hebben wij het al gehad over de ontbindingsprocedure via de kantonrechter, waarbij in beginsel de kantonrechtersformule wordt toegepast. Ruim twee jaar geleden bepaalde de Centrale Raad van Beroep (CRvB) al dat deze formule niet toepasbaar is op ontslagen in ambtelijke kringen. Ambtenaren krijgen doorgaans boven de […]


Geen kortingsmaand meer

15 januari 2013Arbeidsrecht, Overheid Door: Loes Sluiter

Per 1 januari 2013 is de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking getreden. Het gevolg hiervan is dat niet langer een maand van de fictieve opzegtermijn mag worden afgetrokken wanneer een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter wordt ontbonden. Wat betekent dit precies?  Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzegt, moet hierbij de geldende opzegtermijn […]


(Wijziging van) het bodemrecht van de fiscus

14 januari 2013Overheid, Vennootschap en onderneming Door: Jette Konings

In Nederland heeft de fiscus het zogenaamde bodemrecht. Kort gezegd houdt dit recht in dat indien een onderneming een belastingschuld heeft, de fiscus ter voldoening van deze schuld beslag kan leggen op roerende bodemzaken van die onderneming. Het bodemrecht is een gecompliceerd recht en het zal niet de eerste keer zijn dat er ‘vergissingen’ worden […]


Stefan Dalmolen over de nieuwe Aanbestedingswet

21 december 2012Overheid Door: Sara Biersteker

Kantoorgenoot en aanbestedingsrecht expert Stefan Dalmolen geeft in het Advocatenblad van 20 december 2012 zijn opinie over de nieuwe Aanbestedingswet die per 1 januari 2013 ingaat. Komt de nieuwe Aanbestedingswet de kleine ondernemer wel tegemoet? Lees het artikel hier.


Zonder cookies geen Uitzending Gemist, kan dat?

12 oktober 2012Intellectuele eigendom, Overheid Door: Sara Biersteker

Sinds afgelopen dinsdag vraagt de Publieke Omroep bezoekers van haar websites, zoals uitzendinggemist.nl, toestemming voor het plaatsen van cookies. Wanneer de bezoeker de cookies van de publieke omroep niet accepteert kunnen de websites van de publieke omroep in zijn geheel niet meer door de bezoeker worden bezocht. De bezoeker moet dan eerst aangeven de cookies […]