De AVG: wat staat u te wachten als ICT-dienstverlener?

24 mei 2018Privacy Door: Jelmer Overdijk

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment gelden nieuwe, strengere regels voor bedrijven die met persoonsgegevens werken. Dat geldt óók voor u: externe ICT-dienstverleners die ondernemingen hierin ondersteunen. Wij hebben op een rij gezet wat de nieuwe privacywetgeving voor u betekent. Hoe zit het ook alweer met […]


Is uw onderneming al privacy proof? Vijf tips waarmee u alvast aan de slag kunt

1 februari 2018Privacy Door: Marius Dekkers

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Vanaf dat moment is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens niet langer van toepassing en gelden in de gehele EU dezelfde regels voor privacybescherming. Het komt erop neer dat de bestaande privacyrechten worden uitgebreid en organisaties meer verantwoordelijkheden krijgen. Wat betekent dit voor uw […]


De zieke werknemer: hoe ver gaat privacy?

4 mei 2016Arbeidsrecht, Privacy Door: Loes Sluiter

De privacy van werknemers wordt gewaarborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet wordt de verwerking van persoonsgegevens door onder andere werkgevers aan banden gelegd. Wat mogen werkgevers wel en niet als een werknemer ziek is? Uitgangspunt in de Wbp is dat gegevens rondom de gezondheid van een werknemer niet mogen worden (op)gevraagd […]


Internetpesters aangepakt

26 april 2016Privacy Door: Roderick Beuker

In samenwerking met Van Till advocaten is het televisieprogramma “Internetpesters aangepakt” van Peter R. de Vries een petitie gestart om de positie van slachtoffers van internetterreur te versterken. Op dit moment biedt de wet de slachtoffers onvoldoende bescherming. Op het moment dat een slachtoffer wordt geconfronteerd met bedreigingen, pesterijen, racisme, wraakporno of andere strafbare feiten, […]