Bent u al klaar voor het VN Gehandicaptenverdrag?

19 juli 2018Vastgoedrecht Door: Kim Kroon

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties (VN) geratificeerd. Dat houdt de verplichting in om gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. We hebben voor degenen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet. De ratificatie is een mijlpaal voor mensen met een […]


Hoe krijgt u krakers uit uw pand?

21 juni 2018Vastgoedrecht Door: Vera IJzerman

Goedkoop wonen, en als het even kan geheel gratis, is de droom van velen die in een grote stad zoals Amsterdam een woning zoeken. Een nachtmerrie voor huiseigenaren, die tot de ontdekking komen dat hun pand gekraakt is. Eigenaren die te maken kregen met de groep uitgeprocedeerde asielzoekers We Are Here weten er alles van. […]


Boete voor eigenaar leegstaande woning Amsterdam

2 oktober 2017Advocaten, Onroerend goed, Overheid, Vastgoedrecht Door: Stefan Dalmolen

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam de bevoegdheid een boete op te leggen aan eigenaren van woningen die langer dan zes maanden leeg staan zonder dat daarvan melding is gemaakt. De gemeente brengt hiermee tot uitdrukking dat leegstand van woningen ontoelaatbaar is gezien het woningtekort in Amsterdam. Inmiddels is de eerste boete opgelegd aan […]


Wet doorstroming huurmarkt

21 juli 2016Bouwrecht, Huurrecht, Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Roderick Beuker

Op 1 juli jl. is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. De wet bevat een aantal wijzigingen van regels voor de verhuur van woningen, onder meer ten aanzien van de mogelijke huurprijsverhoging (per 1 januari 2017). In het bestek van dit bericht wijs ik kort op de belangrijkste wijziging die al van kracht is: […]


Krakers ontruimen

29 maart 2016Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Kim Aupers

In het geval uw pand wordt gekraakt, zijn er verschillende mogelijkheden om tot ontruiming over te gaan. Ontruiming op basis van het wetboek van strafrecht In 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking getreden en is het kraken van gebouwen strafbaar gesteld. Dit is opgenomen in artikel 138a Wetboek van strafrecht (Sr). Dit […]