Alle blogs over Vennootschap en onderneming

Beperking adviesrecht OR omwille van het ‘politiek primaat’

Het recht van de ondernemingsraad (OR ) om advies uit…

Van Till

21-11-2013

Te laat de jaarrekening gepubliceerd. Wanneer is het een onbelangrijk verzuim?

Artikel 2:248 BW (Burgerlijk Wetboek) bepaalt kort gezegd dat, indien…

Kim Aupers

07-11-2013

Stichting blijft met miljoenenclaim zitten door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met bestuurder

Bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst is het van belang…

Kim Aupers

17-10-2013

Heeft een aandeelhouder recht op informatie van het bestuur van het vennootschap

Regelmatig vragen individuele aandeelhouders of zij recht hebben op informatie…

Cherry picking binnen concern

Binnen concerns kunnen herstructureringen plaatsvinden, door bijvoorbeeld het verkopen van…

Opvolgend werkgeverschap bij doorstart

De ketenregeling voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd…

Te laat de jaarrekening gepubliceerd. Bestuurdersaansprakelijkheid?

Artikel 2:248 BW bepaalt kort gezegd dat, indien het bestuur…

Kim Aupers

24-07-2013

Boete VvE voor niet inschrijven KVK?

In de Handelsregisterwet 2007 wordt bepaald dat alle in Nederland…

Kim Kroon

10-07-2013

Statuten vs aandeelhoudersovereenkomst na invoering van de Flex-BV

BV’s kennen statuten waarin de naam, het doel en andere…

Kim Aupers

02-07-2013

Décharge van de stichtingsbestuurder

Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt vaak door een…

Verplichte inschrijving van BV in handelsregister

In de praktijk blijkt dat bestuurders zich vaak niet bewust…

Bestuurder mede aansprakelijk voor verbintenissen bekrachtigd door BV voor opgave handelsregister

Voordat een besloten vennootschap daadwerkelijk is opgericht, kunnen namens de…

Van Till

06-06-2013

Aansprakelijkheid van de onbezoldigde bestuurder

In Nederland zijn talloze verenigingen en stichtingen die worden bestuurd…

De aansprakelijke bestuurder “achter” de bestuurder

Het komt regelmatig voor dat de bestuurder van een rechtspersoon…

Van Till

14-05-2013

Handelen namens een BV i.o.

Een vennootschap in oprichting is geen rechtspersoon of rechtsvorm van…

Jette Konings

24-04-2013

Een kortere oproeptijd voor aandeelhoudersvergaderingen bij beursvennootschappen?

In een joint venture waarbij een van de aandeelhouders ook…

Van Till

22-04-2013

Betalingsonmacht of betalingsonwil?

Bestuurders van bedrijven in zwaar weer hebben er vrijwel dagelijks…

Enquêteprocedure: Informatie verkrijgen of vragen naar de bekende weg?

In een joint venture waarbij een van de aandeelhouders ook…

De zorgplicht van een bank

De zorgplicht van de bank blijft de gemoederen bezighouden. Recent…

Van Till

18-04-2013

Wanneer is een vereniging aansprakelijk voor vrijwilligers?

Deze vraag beantwoordde de rechtbank Utrecht  in haar uitspraak op…

Van Till

17-04-2013