Civiele aansprakelijkheid als gevolg van kartelafspraken

Op grond van het (Europese) mededingingsrecht zijn kartelafspraken verboden. Zij kunnen immers de concurrentie op een bepaalde markt beperken, hetgeen ten nadele is van de consument.

Bij beschikking van 24 januari 2007 heeft de Europese Commissie beslist dat een aantal ondernemingen waaronder ABB Ltd., betrokken was bij kartelafspraken en derhalve inbreuk heeft gemaakt op artikel 81 EG verdrag. De Europese Commissie heeft aan de deelnemers van het kartel boetes opgelegd van in totaal ongeveer 750 miljoen euro. ABB Ltd. bleef daarbij echter buiten schot omdat voor haar – vanwege de clementieaanvraag die door haar bij de Europese Commissie was ingediend – de boete werd beperkt tot nihil.

Bij brief van 24 juni 2010 heeft de Tennet (eiseres) ABB Ltd en ABB B.V., de dochter van ABB Ltd., aansprakelijk gesteld voor de door Tennet geleden schade als gevolg van de verboden prijsafspraken. Tussen ABB B.V. en Tennet bestond een overeenkomst met betrekking tot de levering van GGS-installaties (GGS staat voor gasgeïsoleerd schakelmateriaal) en Tennet stelt dat zij als gevolg van de verboden prijsafspraken jarenlang een te hoge prijs heeft betaald voor de GGS-installaties.

De Rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 16 januari 2013 geoordeeld dat het onrechtmatig handelen kan worden toegerekend aan zowel ABB Ltd. als ABB B.V.. Aan ABB Ltd. kan het onrechtmatig handelen worden toegerekend omdat zij zelf heeft deelgenomen in de verboden kartelafspraken die ABB Ltd. vervolgens heeft geïmplementeerd bij haar dochter ABB B.V.. De Rechtbank oordeelde dat ook ABB B.V. aansprakelijk was voor de door Tennet geleden schade omdat zij zich als instrument heeft laten gebruiken en de verboden prijsafspraken feitelijk heeft uitgevoerd. In dit kader achtte de Rechtbank van belang dat ABB B.V. bewust was of bewust had moeten zijn van de onrechtmatigheid van de kartelafspraken.

Hoewel ABB vanwege haar clementieaanvraag geen boete kreeg opgelegd van de Europese Commissie nadat zij laatstgenoemde over het bestaan van het kartel had geïnformeerd, is zij in een civiele procedure alsnog aansprakelijk gesteld voor de door Tennet geleden schade als gevolg van de deelname van ABB aan dit kartel.