Contouren van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Geld

Vanmorgen maakte minister Koolmees de contouren van het nog vandaag te presenteren ‘Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’ bekend:

 • Het subsidieloket gaat naar verwachting op 6 april open.
 • De omzet over maart, april en mei 2020 moet minimaal 20% lager zijn dan 25% van de omzet over 2019.
 • Werkgevers mogen voor de vergelijking evenwel ook kiezen voor de maanden april, mei en juni dan wel mei, juni en juli 2020.
 • De vergoeding bestaat uit maximaal 90% van het loon, waarbij het deel dat het loon meer dan EUR 9.538 bruto per maand beloopt niet meetelt.
 • Bovenop de 90% komt een vast percentage van 30% van het sociale verzekeringsloon voor werkgeverslasten (als vakantiegeld, pensioenopbouw et cetera).
 • De loonsom van werkgever over januari 2020 is bepalend, die kan na 15 maart 2020 niet meer aangepast worden.
 • Ondernemingen die één concern vormen worden in de regeling als één geheel gezien.
 • Ook flexwerkers vallen onder de regeling, als je die niet meer oproept doet hun loon niet mee in de vergelijking.
 • Werkgevers mogen gedurende de NOW periode geen ontslagaanvragen indienen bij het UWV.
 • Binnen 24 weken na de subsidieperiode moet werkgever definitief de subsidie aanvragen, waarop binnen 22 weken zal worden beslist.
 • Uitbetaling van een voorschot van 80% van de subsidie vindt plaats in 3 termijnen, waarvan de eerste binnen 2 tot 4 weken.
 • Voor bedrijven met liquiditeitsproblemen gelden andere maatregelen uit het noodpakket.

Vragen? Neem contact op met Marco MeijerRadboud KlazingaAurea Mayland of Mees Bloembergen van de sectie Arbeidsrecht.