Coronacrisis: geen huisuitzettingen & verlenging tijdelijke huurcontracten

31 maart 2020

Kim Kroon

Huurrecht

Huren

De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. De gezondheidszorg staat onder enorme druk, de invloed op de economie zal enorm zijn. Veel werknemers moeten vrezen voor hun baan. Reden waarom Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen en verhuurders en brancheverenigingen afspraken hebben gemaakt om te voorkomen dat mensen als gevolg van deze crisis ook nog op straat belanden.

Geen huisuitzettingen tijdens de coronacrisis

Een prettig huis is tijdens deze crisis extra belangrijk. Het kabinet en de grootste verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences en Vastgoed Belang) hebben daarom afspraken gemaakt om huurders die door de coronacrisis betalingsproblemen krijgen zo veel mogelijk tegemoet te komen.

Van huurders wordt verwacht dat zij in de eerste plaats zelf actief op zoek gaan naar financiële ondersteuning vanuit de overheid. Denk daarbij aan de speciale coronamaatregelen, maar ook aan bestaande maatregelen, zoals toeslagen, een uitkering of bijstand. Verhuurders zullen huurders actief op deze mogelijkheden wijzen, bijvoorbeeld via links op hun website.

Komen huurders toch (tijdelijk) in de problemen als gevolg van de coronacrisis? Dan zullen verhuurders zich inspannen om voor deze huurders maatwerkoplossingen te vinden. Ook zullen zij aan deze huurders geen incassokosten doorberekenen en zullen huisuitzettingen en ontruimingen voorlopig worden uitgesteld. Als er sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast kan dat overigens wel anders zijn. Voor procedures die voor 12 maart jl al liepen, geldt dat verhuurders iedere individuele situatie opnieuw zullen beoordelen.

Genoemde verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland. Verhuurders die hierbij niet zijn aangesloten, zijn in beginsel niet gebonden aan deze afspraken. Toch verwacht de minister dat ook zij zich aan deze afspraken houden. Als blijkt dat zij toch overgaan tot huisuitzettingen is een wettelijke maatregel niet uitgesloten. Ook de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland heeft in een verklaring bevestigd dat zij een nadrukkelijk appel zullen doen op onroerend goed eigenaren om de tijdelijke bewoning te blijven faciliteren gedurende de crisis en zij haar best zal doen om uitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Overigens is de verwachting dat ook rechters rekening zullen houden met deze afspraken en ontruiming niet snel zullen uitspreken.

Spoedwet voor verlenging van tijdelijke huurcontracten

Daarnaast zal het kabinet het via een spoedwet mogelijk maken om tijdelijke huurcontracten tijdens de coronacrisis voor een tijdelijke periode te verlengen. Op dit moment is dat wettelijk gezien niet mogelijk: een tijdelijk huurcontract kan alleen worden beëindigd na het verstrijken van de bepaalde tijd of worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Het kabinet vindt namelijk dat het in deze tijd, waarin ieders leven op zijn kop staat, niet redelijk dat huurders op zoek moeten naar vervangende woonruimte. Aan de andere kant is het ook niet redelijk als verhuurders bij een eventuele verlenging gebonden zouden zijn aan een huurcontract voor onbepaalde tijd, dat als gevolg van huurbescherming niet eenvoudig kan worden opgezegd.

De details van de spoedwet zijn op dit moment nog niet bekend. Wel is inmiddels bekend gemaakt dat een verzoek tot verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst door de kantonrechter wordt aangemerkt als een urgente zaak, indien de verhuurder de urgentie voldoende heeft onderbouwd. Overigens is nog niet bekend met welke periode en onder welke voorwaarden het huurcontract mag worden verlengd. De wet zal wel zo spoedig mogelijk in werking treden.

Let op: voor huurders en verhuurders die voor de coranacrisis al overeengekomen waren het huurcontract te verlengen naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft deze spoedwet geen gevolgen.

Meer informatie?

Van Till advocaten zal u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte houden van de juridische gevolgen van de coronacrisis. Heeft u vragen over uw situatie? Neem dan gerust contact op met onze sectie huurrecht.