De domeinnaam als handelsnaam

Stel u heeft een schoenenwinkel in Amsterdam onder de naam Schoenenshop. Op uw gevel prijkt de naam ‘Schoenenshop’ en in het Handelsregister staat u netjes ingeschreven onder de naam Schoenenshop B.V. De zaken gaan zo goed, dat u besluit met uw tijd mee te gaan: u gaat een webshop beginnen! Helaas bent u daarmee iets te laat, aangezien er al een andere Schoenenshop online actief is. Naar de domeinnaam schoenenshop.nl kunt u dan ook fluiten. U laat zich hierdoor echter niet uit het veld slaan en bedenkt een andere naam voor de webshop én de domeinnaam. Zoals verwacht wordt ook de webshop een groot succes!

Na enige tijd ongestoord online zakendoen wordt u echter geconfronteerd met een vervelende concurrent. Deze concurrent heeft een domeinnaam geregistreerd die haast identiek is aan uw domeinnaam en linkt deze door naar zijn eigen online schoenenwinkel! Verwarde klanten en minder orders zijn het gevolg. U wilt als geen ander dat de concurrent stopt met het gebruiken van de domeinnaam. Kunt u hem dit op grond van de Handelsnaamwet verbieden?

Het antwoord op deze vraag is – helaas – nee u kunt zich niet op de bescherming van de Handelsnaamwet beroepen nu de concurrent de domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. U wordt namelijk pas beschermd door de Handelsnaamwet bij twee op elkaar lijkende en tegenover elkaar staande handelsnamen. In het hierboven genoemde voorbeeld gebruikt de concurrent wel een op uw handelsnaam gelijkende domeinnaam, maar hij gebruikt de domeinnaam niet als handelsnaam. Klinkt dat gek? In het hiernavolgende zal ik uitleggen hoe dit zit.

Onder een handelsnaam verstaat de Handelsnaamwetde naam waaronder de onderneming wordt gedreven”. Een naam wordt dus pas gezien als handelsnaam wanneer zij als handelsnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer. De naam staat bijvoorbeeld op de gevel, op visitekaartjes en briefpapier, het publiek kent de onderneming onder die naam. Voor het ontstaan van een (recht op een) handelsnaam is het – in tegenstelling tot wat veel mensen denken – niet noodzakelijk dat de naam wordt ingeschreven bij het Handelsregister. Het kan zelfs zo zijn dat een handelsnaam die wel is ingeschreven in het register en niet wordt gebruikt geen handelsnaam meer is. Maar dit terzijde.

Ook een domeinnaam kan als handelsnaam worden gebruikt. Er moet dan onder de domeinnaam aan het economisch verkeer worden deelgenomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de website waarop men komt na het intikken van de domeinnaam dezelfde naam heeft als de domeinnaam en de naam meermaals op de website (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden en op de contactpagina) wordt genoemd. In mijn voorbeeld van hierboven was dit niet het geval. Na het intikken van de domeinnaam komt de consument op een hele andere website met een andere naam. Verwarring is daardoor minimaal.

Dat er geen beroep op de Handelsnaamwet kan worden gedaan betekent niet dat u in het voorbeeld geheel machteloos staat. U maakt namelijk goede kans van slagen om de domeinnaam via (een van) de Geschillenprocedure(s) op te eisen, of een verbod af te dwingen de domeinnaam onrechtmatig te gebruiken op grond van onrechtmatige daad.