De garantietermijn bij consumentenkoop: Hoe lang heb je als consument recht op een deugdelijk product

In de praktijk bestaat met betrekking tot het antwoord op deze vraag nog altijd veel onduidelijkheid. De reden hiervoor is dat de Nederlandse wet geen vaste termijn kent waarbinnen een consument zich op een defect in een geleverd product (de non-conformiteit) kan beroepen.

Op grond van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek beantwoordt een zaak niet aan de overeenkomst indien zij niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Bij de beantwoording van de vraag of een product non-conform is, dient in de eerste plaats te worden gekeken naar de “gebruikelijke levensduur” van het product. Daarnaast zijn bij deze beoordeling de prijs, het soort product, het soort winkel en de mededelingen van de verkoper met betrekking tot het product van belang. De koper mag in ieder geval verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Van een Miele wasmachine met een prijs van € 2.000,- mag redelijkerwijs worden verwacht dat deze langer meegaat dan een goedkope wasmachine van een onbekend merk.

Een eenduidige garantietermijn met betrekking tot een bepaald product is derhalve niet te geven; de garantietermijn is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. In de praktijk levert dit vaak onduidelijkheid en ook discussie op tussen de verkoper en de koper omtrent de gebruikelijke levensduur van het product. De enige “houvast” die de wet biedt is dat indien het product binnen 6 maanden na levering stuk gaat, de wet ervan uit gaat dat het product reeds bij levering niet deugde. Het is in dat geval vervolgens aan de verkoper om te bewijzen dat het gebrek bijvoorbeeld het gevolg is van onjuist gebruik van het product door de koper.

In een volgende blog zullen de rechten waarover een consument beschikt in geval van non-conformiteit van een product, nader worden besproken.