De KNVB mist voor open doel bij afschaffing van makelaarslicentie

Op 1 april 2015 heb ik eigenlijk een andere baan gekregen. Niet dat mijn werkzaamheden enigszins veranderd zijn, maar wel ben ik van ‘voetbalmakelaar’ ineens ‘intermediair’ geworden. Gelukkig ben ik er niet rouwig om dat ik mezelf geen voetbalmakelaar meer mag noemen, aangezien ik altijd al de voorkeur heb gegeven aan de term ‘zaakwaarnemer’. Een term die veel breder is dan ‘voetbalmakelaar’ en die zal ik daarom ook blijven gebruiken. 
Hoe het ook zij, het feit dat ik naast mijn werkzaamheden als advocaat nu ook ‘intermediair’ ben, heeft te maken met het feit dat de FIFA de voetbalmakelaarslicentie in de ban doet.  Het resultaat: de internationale regelgeving omtrent de makelaars wordt geschrapt en niemand hoeft meer een examen af te leggen om zichzelf ‘intermediair’ te noemen.  Wat voor de FIFA precies de reden is voor de afschaffing van de regelgeving en de licentie, blijft onduidelijk. Feit is wel dat de FIFA de verantwoordelijkheid van zich afschuift en deze aan de nationale bonden geeft.

 De KNVB is daarop aan de slag gegaan en heeft in overleg met onder andere de ECV, FBO en Pro Agent en enkele clubs (Ajax, PSV) nieuwe regelgeving voor ‘intermediairs’ opgesteld. Het resultaat van dit overleg is uiterst teleurstellend. In plaats van dat de KNVB zich voornamelijk heeft beziggehouden met nieuwe regelgeving en standaarden die de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aanstaande intermediairs moet verbeteren, lijkt zij zich voornamelijk te hebben gefocust op de formele regelgeving die voornamelijk de bureaucratie ten goede komt.

 Zo moet de nieuwe intermediair zich voortaan ieder jaar voor 31 maart laten registreren. Zij moet hiervoor iedere keer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een volledig ingevulde intermediairs verklaring en identiteitsgegevens overleggen aan de KNVB. Daarnaast moet de intermediair zich aan diverse administratieve verplichtingen houden indien hij of zij daadwerkelijk voor een speler een contract afsluit.

 Vooral het jaarlijks overleggen van een VOG komt merkwaardig over. Naar mijn weten bestaat geen beroep in Nederland waarbij jaarlijks een VOG overgelegd moeten worden. Zelfs niet indien men een baan heeft bij een kinderopvang, de rechtsmacht, de advocatuur of de politie. Een en ander doet vermoeden dat de KNVB daadwerkelijk denkt dat ‘cowboys’ zich zullen gaan vertonen in de voetbalwereld.

 Hier komt nog bij dat de KNVB hiervoor registratiekosten in rekening brengt ad €450,- per registratie. Ook nu kan dezelfde opmerking gemaakt worden als hierboven: volgens mij bestaat er geen (nationale) instantie in Nederland die voor een simpele registratie €450,- administratiekosten in rekening brengt. Ter vergelijking: ik moet bijna 65 keer door rood rijden wil het Centraal Justitieel Incasso Bureau tot een dergelijk bedrag aan administratiekosten komen… Of zijn de registratiekosten In werkelijkheid een “boete”?

De KNVB lijkt bij de nieuwe regelgeving dus een verkeerde focus te hebben gelegd. Zo wordt de kwaliteitsverbetering van de intermediairs echter geenszins door de nieuwe regelgeving ondersteund. Het had mij daarom goed geleken als de KNVB vooral daar aandacht aan had besteed. De voetbalmakelaarswereld (lees:intermediairswereld) kan hierbij een voorbeeld nemen aan de advocatuur, waar iedereen verplicht is om diverse keren per jaar aan bijscholing te doen. Kwaliteit wordt niet verbeterd door het jaarlijks overleggen van een VOG, maar door met regelmaat bezig te zijn met bijvoorbeeld bijscholing. Het is daarmee extra wrang dat het makelaarsexamen het enige is dat via de regelgeving echt lijkt te zijn afgeschaft.

Hoe dan ook, de KNVB heeft echt een kans gemist om de situatie nu goed aan te pakken. De focus in de nieuwe regelgeving lijkt vooral te liggen op de formele zaken die de papiermolen bij de KNVB laten draaien, terwijl de focus op verhoging van kwaliteit en betrouwbaarheid dient te liggen. Misschien hebben we geluk en wordt de ‘intermediairswereld’ niet meer een cowboywereld dan de ‘voetbalmakelaarwereld’, maar ik zie helaas geen aanleiding om te vermoeden dat de intermediairswereld een vooruitgang zal zijn. Wat dan onder de streep overblijft is veel ergernis en een andere naam.

 Zie ook: www.prsportmanagement.nl