Dealerdirect mag domeinnaam blijven doorlinken

In een van mijn eerdere blogs stelde ik dat het enkele doorlinken van een op de handelsnaam van een concurrent gelijkende domeinnaam naar de eigen website, met een andere naam, in principe geen handelsnaaminbreuk oplevert. Voor inbreuk op een handelsnaam zijn namelijk twee tegenover elkaar staande handelsnamen vereist. Wanneer één van de domeinnamen niet als handelsnaam wordt gebruikt is daar dus geen sprake van en strandt de vordering op grond van het handelsnaamrecht. De rechtbank Overijssel heeft onlangs een uitspraak gedaan die het voorgaande perfect illustreert en bevestigt.

De eiser in deze, Dealerstation, exploiteert onder de domeinnaam www.besteautobod.nl een autoveilingwebsite. De verweerder in deze, Dealerdirect, is een concurrent van Dealerstation die exact dezelfde diensten aanbiedt. Twee maanden nadat Dealerstation haar domeinnaam had geregistreerd, registreerde Dealerdirect een gelijkende domeinnaam met slechts één streepje verschil: www.beste-autobod.nl. Dealerdirect is deze domeinnaam gaan doorlinken naar haar eigen autoveilingswebsite: www.ikwilvanmijnautoaf.nl.

Dealerstation was hier niet zo van gecharmeerd en startte een kort geding tegen Dealerdirect. In het kort geding vorderde zij – onder andere – op grond van het handelsnaamrecht dat Dealerstation het gebruik van de domeinnaam www.beste-autobod.nl zou staken en gestaakt zou houden.

Dealerdirect heeft zich in de procedure ten verwere op het standpunt gesteld dat de domeinnaam niet door haar als handelsnaam werd (en wordt) gebruikt. Waarschijnlijk heeft Dealerdirect – in de uitspraak wordt hier door de rechter niet expliciet op ingegaan aangezien Dealerstation de stellingen van Dealerdirect onvoldoende heeft weersproken – ter onderbouwing van deze stelling naar voren gebracht dat  nergens op de website de naam www.beste-autobod.nl wordt genoemd. De website waar naar wordt doorgelinkt heeft zelfs geen op de domeinnaam gelijkende naam. Volgens de rechter wordt de domeinnaam niet door Dealerdirect als handelsnaam gebruikt. Het enkele doorlinken van de domeinnaam is volgens de rechter in ieder geval op zichzelf nog niet aan te merken als gebruik van de domeinnaam als handelsnaam. De vordering wordt op deze grond dan ook afgewezen.

Deze uitspraak is nogmaals een bevestiging dat het enkele doorlinken van een domeinnaam in principe geen handelsnaaminbreuk oplevert. Dit wil echter niet zeggen dat het doorlinken van een domeinnaam met de naam van een concurrent daarin te allen tijde is toegestaan. Wanneer de concurrent bijvoorbeeld merkrechten heeft op zijn naam, kunnen de zaken alweer heel anders liggen. Let dus altijd op de specifieke omstandigheden van het geval.