Eindelijk mag de advocaat bij een verhoor aanwezig zijn

23 december 2015

Pieter Huisman

Strafrecht

advocaat verhoor

advocaat verhoor

In een op 22 december 2015  gewezen arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de verdachte bij ieder verhoor recht op bijstand van een advocaat heeft. De verdachte moet duidelijk op dat recht gewezen worden.

Wanneer de verdachte niet duidelijk van dit recht afstand doet, moet bij elk verhoor een advocaat aanwezig zijn. De vraag of deze bijstand in Nederland zou worden toegestaan, heeft strafjuristen jarenlang beziggehouden. De uitspraak sluit aan bij Europese jurisprudentie en een op dit onderwerp betrekking hebbende EU-richtlijn. Als niet aan het recht wordt voldaan, betekent dit overigens nog niet dat een zonder advocaat afgelegde verklaring niet voor het bewijs tegen iemand mag worden gebruikt, aldus de Hoge Raad. De rechter moet in zo’n geval zelf bepalen of en zo ja, welke sanctie op de schending van het bijstandsrecht aangewezen is.