Lawsuit and justice concept, Lawyer working with partner at law

16 November 2020

bambuu

Overzichtsuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht