Enorme verhoging maximum boete Warenwet

boete warenwet

Vrij geruisloos is per 11 september 2015 de maximum op te leggen bestuurlijke boete voor bepaalde overtredingen van de Warenwet verhoogd van € 4.500,- naar € 810.000,-.

De verhoging is ingegeven door de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Hierdoor is de bestuurlijke boete voor een werkgever die gebruikt maakt van ondeugdelijk arbeidsmateriaal in het kader van de arbeidsomstandighedenwetgeving verhoogd. De Warenwet en de Arbowetgeving hebben echter een nauwe relatie. Op grond van de Warenwet is bijvoorbeeld geregeld welke de hoogte is van een boete die aan een fabrikant of importeur kan worden opgelegd bij het verhandelen van een ondeugdelijk arbeidsmiddel. In de Warenwet zelf was een maximumbedrag gesteld aan deze boete. Dit bedrag was echter aanzienlijk lager dan het bedrag dat maximaal toelaatbaar is op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Dit is de reden geweest om het maximale boetebedrag in de Warenwet te verhogen. Echter, gedurende het proces van wetgeving is er een amendement ingediend om de boete niet € 81.000,- maar € 810.000,- te laten zijn. En dit amendement is aangenomen als gevolg waarvan per 11 september 2015 de maximale boete op grond van de Warenwet ineens € 810.000,- is!

boete warenwetHet amendement is ingegeven omdat de indiener ervan vond dat € 4.500,- boete voor praktisch alle bedrijven goedkoper is dan voldoen aan de volksgezondheideisen. Een boete van € 81.000,- is dit voor grote bedrijven nog steeds, afhankelijk van de overtreding. Daarom wilde hij de boete ophogen en gelijk trekken met de zesde categorie boetes die in het strafrecht mogelijk zijn, te weten € 810.000,-. Het amendement is aangenomen en de Warenwet is inmiddels aangepast.

De rare situatie ontstaat nu dat op basis van de Warenwet een hogere bestuurlijke boete opgelegd kan worden dan een strafrechtelijke geldboete op basis van de Wet economische delicten.