Ontslagrecht

Een belangrijk onderdeel van de arbeidsrechtpraktijk vormt het ontslagrecht. Bij ontslag van de werknemer moet u onder meer rekening houden met:

  • Opzegtermijnen;
  • Opzegverboden;
  • Beëindigingsvergoedingen (de zogeheten gouden handdruk);
  • De positie van de statutair bestuurder, die zowel een vennootschapsrechtelijke als arbeidsrechtelijke relatie met zijn werkgever heeft;
  • Onrechtmatige concurrentie; al dan niet op basis van een non-concurrentiebeding.

Wij adviseren en onderhandelen namens cliënten bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit doen wij zowel voor een werknemer als een werkgever. Daarnaast begeleiden wij ontslagprocedures bij het UWV Werkbedrijf en ontbindingsprocedures bij de kantonrechter.

Collectief ontslag

Bij Van Till advocaten begeleiden wij, naast individuele, ook collectieve ontslagprocedures bij het UWV Werkbedrijf. Wij sturen het volledige reorganisatietraject aan: vanaf het opstellen van een reorganisatie- en een sociaal plan tot en met de uiteindelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomsten.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bepreken.

juridisch medewerker Aurea Mayland

Aurea Mayland

Advocaat