Overname van een onderneming

Als een ondernemer zijn activa aan een ander verkoopt of verhuurt, kan sprake zijn van de overgang van een onderneming. De (kopende of hurende) partij die wordt geacht de verkrijger van de onderneming te zijn, kan in dat geval worden geconfronteerd met nadelige gevolgen [wat in deze zin nog volgt is optioneel, zie MB3], zoals de automatische overgang van werknemers.

Bij de overgang van een onderneming gaan werknemers namelijk in principe automatisch als werknemer over naar de verkrijger en behouden zij hun arbeidsvoorwaarden. Voor verkrijgers blijkt dit in de praktijk vaak een verrassing te zijn. Het zorgt voor complexe verhoudingen binnen de onderneming en soms ook voor ongelijkheid tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ werknemers van de verkrijger.

Ondernemers zien zich regelmatig met (de dreiging van) de overgang van een onderneming geconfronteerd. Wij kunnen u hierover adviseren. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

juridisch medewerker Aurea Mayland

Aurea Mayland

Advocaat