Pensioenrecht

Pensioenrechtadvocaat voor werkgevers en werknemers

Wij staan werkgevers en ondernemers bij in verschillende kwesties over pensioen. Bijvoorbeeld over de aanpassing van pensioenregelingen of conflicten met pensioenuitvoerders. Bij een overname van een bedrijf moet er goed gelet worden op de pensioenaspecten.

Regelmatig worden bedrijven geconfronteerd met claims van bedrijfstakpensioenfondsen, die stellen dat op basis van een verplichte aansluiting grote bedragen aan premies moeten worden betaald.

Ook bij de grotere ontslagzaken (directie- en managementniveau) zijn er vaak geschillen over pensioenschade.

Pensioenrecht voor werknemers

Tijdens het werkzame leven bouwen werknemers pensioenrechten op. De pensioenrechten kunnen veranderen door een huwelijk, een scheiding of overlijden. De vraag is vaak welke gevolgen deze life-events hebben voor het pensioenrecht. Maar ook werkgevers kunnen geconfronteerd worden met zaken waarbij het verstandig is om een pensioenrechtadvocaat in te schakelen. Wat te denken van een claim van een bedrijfstakpensioenfonds, dat stelt dat op basis van een verplichte aansluiting een groot bedrag aan premies moet worden betaald?

Wilt u juridisch advies over een pensioen of zoekt u een advocaat pensioenrecht om u bij te staan in een juridische procedure? Bij Van Till hebben we veel ervaring met verschillende vraagstukken over pensioen.

Wat is een pensioenrecht?

De Pensioenwet (PW) maakt onderscheid tussen een pensioenaanspraak en een pensioenrecht. Is het pensioen nog niet ingegaan, dan spreken we van een pensioenaanspraak. De voorwaarde voor de pensioenuitkering is nog niet aan de orde. Wordt wel aan de voorwaarde voldaan, dan spreken we van een pensioenrecht.

De werkgever en de werknemer betalen samen mee aan de premie voor het pensioen. Vaak is er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geregeld bij welk bedrijfstakpensioenfonds het pensioenrecht wordt ondergebracht. Het pensioen is feitelijk uitgesteld loon, omdat het pas op een later moment tot uitkering komt. Het is daarom een secundaire arbeidsvoorwaarde. Is er geen werkgever, omdat iemand als zelfstandige werkt, dan is deze persoon aangewezen op commerciële producten.

Het belang van een pensioenrechtadvocaat

Het pensioenrecht is voortdurend in beweging. Fiscaal, maar ook civielrechtelijk wordt de pensioenwereld geconfronteerd met veel nieuwe wetgeving. Ook jurisprudentie en nieuwe beleidsregels zorgen ervoor dat actuele kennis van het pensioenrecht noodzakelijk is. Een ervaren pensioenrechtadvocaat heeft deze actuele kennis en kan u daarom op de juiste manier adviseren en bijstaan.

Heeft u als werkgever een conflict met een pensioenuitvoerder? Wilt u de mogelijkheden van aanpassing van een pensioenregeling bespreken? Wilt u meer informatie over de pensioenschade bij grotere ontslagzaken? Heeft u als werknemer vragen over uw pensioenrechten en pensioenaanspraken? Bent u als werknemer betrokken bij een geschil over pensioen? De pensioenadvocaten van Van Till geven u graag juridisch advies over het pensioen en staan u terzijde indien nodig.

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.