Pensioenrecht

Regelmatig worden bedrijven geconfronteerd met claims van bedrijfstakpensioenfondsen, die stellen dat op basis van een verplichte aansluiting grote bedragen aan premies moeten worden betaald. Wij staan werkgevers bij in verschillende kwesties over aanpassing van pensioenregelingen of conflicten met pensioenuitvoerders. Ook bij de grotere ontslagzaken (directie- en managementniveau) zijn er vaak geschillen over pensioenschade.

In onze praktijk hebben wij veel ervaring met verschillende vraagstukken over pensioen. Neem gerust contact op met één van onze advocaten.