De hele transactie

Onze advocaten hebben ruime ervaring met (internationale) fusies en bedrijfsovernames (aan zowel de kopers- als de verkoperszijde). Uw bedrijfsovername of fusie wordt door ons van A tot Z begeleid, van de intentieverklaring tot aan de closing. We zijn ervaren sparringpartners en adviseur in alle fasen van het transactieproces, waaronder:

  • het meedenken met en bepalen van de juiste transactiestructuur in de intentiefase;
  • het uitvoeren van (uitgebreid) due diligence onderzoek, waarin we alle mogelijke risico’s en knelpunten in beeld brengen;
  • het opstellen van en onderhandelen over alle transactiedocumenten, waaronder koopovereenkomsten (Share Purchase Agreements en Asset Purchase Agreements), samenwerkingsovereenkomsten (Joint Venture Agreements), managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, garantieverklaringen en vrijwaringen.

Wanneer nodig zijn onze advocaten ook inzetbaar bij geschillen als gevolg van fusies en bedrijfsovernames. Denk hierbij aan claims en procedures naar aanleiding van (aandelen)koopovereenkomsten, garanties, vrijwaringen, aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Rogier LoosenMarius Dekkers of Jonathan Crozier