Agentuurrecht

Veel (internationaal opererende) producenten en leveranciers maken voor de afzet van hun producten gebruik van handelsagenten. De agent handelt als tussenpersoon tussen leverancier en afnemer en ontvangt voor zijn werkzaamheden een commissie.

Wij beschikken over ruime kennis op het gebied van (internationale) handelsagentuurovereenkomsten. Op basis hiervan assisteren wij producenten, leveranciers en handelsagenten in binnen- en buitenland bij het opstellen van heldere overeenkomsten. Hierbij beschermen wij de belangen van onze cliënten zo goed mogelijk.

Daarnaast hebben wij jarenlange expertise op het gebied van beëindiging van agentuurovereenkomsten. De opzet is altijd een procedure te voorkomen en een commerciële oplossing te zoeken. Is een commerciële oplossing niet mogelijk? Of komt de contractspartij niet over de brug? Wij beschikken ook over zeer uitgebreide proceservaring op het gebied van beëindiging van agentuurovereenkomsten.

Belangenorganisaties

Wij zijn op dit rechtsgebied uniek in de markt. De volgende belangenorganisaties van tussenpersonen hebben hun secretariaat op ons kantoor gevestigd:

Vereniging van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI)

Nederlandse Vereniging van Kleding- en Textielagenten en importeurs (NVKT)

Neem bij vragen of voor meer informatie contact met op met één van onze advocaten.

juridisch medewerker Mees Bloembergen

Mees Bloembergen

Advocaat

advocaat partner Paul Holtrop

Paul Holtrop

Partner