Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf dit moment gelden in de gehele EU dezelfde regels voor privacybescherming.

Wij adviseren over de verschillende aspecten van privacywetgeving waarmee u als ondernemer te maken krijgt en adviseren over de voorwaarden en vereisten voor gegevensverwerking. Ook assisteren wij bij het in kaart brengen van specifieke risico’s voor uw onderneming en bij het opstellen van heldere verwerkersovereenkomsten en een toereikend Privacy Statement.

Heeft u vragen, schroom dan niet contact op te nemen met Ingrid Morrema, Jelmer Overdijk of Ina Brouwer.