Reclamerecht

Bij het vormgeven van haar reclame-uitingen heeft een ondernemer veel vrijheid. Maar wanneer een bedrijf zijn producten aanprijst, moet deze zich wel houden aan bepaalde regelgeving over vergelijkende en misleidende reclame. De reclame-uiting moet namelijk een correct en volledig beeld geven van het aangeprezen product. Wanneer dit niet zo is, kan de doelgroep worden misleid. Hierdoor kunt u als ondernemer zogeheten ‘onrechtmatig handelen’ worden verweten ten opzichte van consumenten of ondernemers.

Ook wanneer een ondernemer zijn product in een reclame-uiting vergelijkt met andere producten, is zij aan regels gebonden. Wanneer u als ondernemer wordt beschuldigd van ongeoorloofde vergelijkende of misleidende reclame, kunt u maatregelen nemen. Dit kan zowel als consument of ondernemer waartoe die reclame-uiting is gericht, maar ook als concurrent van de adverteerder. Hier zijn verschillende opties mogelijk:

  • Een laagdrempelige procedure doorlopen bij de Reclame code commissie
  • Een procedure voor de rechter
  • Bij spoedeisende gevallen kan worden gekozen voor een procedure in kort geding

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jelmer Overdijk.