Intellectueel eigendomsrecht

Advocaat intellectueel eigendomsrecht

Brengt u al jaren kleding onder een bekende merknaam op de markt en ontdekt u dat er – zonder uw toestemming – kleding onder dezelfde merknaam op internet wordt verkocht? Dit is één van de vele voorbeelden van intellectueel eigendomsrecht dat beschermd wordt door nationale en internationale wetgeving. Laat uw advocaat intellectueel eigendomsrecht bepalen of er sprake is van inbreuk op uw rechten.

Het belang van een advocaat intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht kent veel soorten wetten, procedures en verplichtingen. Zo worden het model- en merkenrecht verkregen door een inschrijving bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Een octrooi is alleen geldig als het is ingeschreven in een octrooiregister.

Voor het auteursrecht is geen enkele vorm van registratie vereist. Het auteursrecht ontstaat op het moment dat het werk tot stand komt door de creatieve inspanning van de maker.

Wanneer is er nu sprake van een merk, octrooi of model? En wanneer spreek je van auteursrecht?

Voor het onderscheid is het goed om een advocaat intellectueel eigendomsrecht te raadplegen. Stel, uw merk wordt nagebootst en u overweegt een rechtszaak te beginnen. Dan blijkt dat uw merk alleen beschermd wordt door een inschrijving bij het BBIE, terwijl u dacht dat dit niet nodig was. Pijnlijk als u daar te laat achter komt.

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht kan inschatten welke juridische procedures u moet volgen én welke schadevergoeding gevraagd kan worden.

“Er bestaan veel misverstanden over het intellectueel eigendom van merken of modellen. Soms wordt gedacht dat de registratie van een merk of model voldoende is om bescherming in te kunnen roepen, maar als er geen sprake is van een nieuw product met een oorspronkelijk karakter heeft dat niet veel zin. Voor bescherming op grond van het auteursrecht is geen enkele registratie nodig.

Het is dus goed om te weten wanneer het één en wanneer het ander aan de orde is. Daarom is het advies van een juridisch specialist met praktijkervaring erg belangrijk“.

Advocaat intellectueel eigendomsrecht Ina Brouwer, Van Till advocaten

Wat is het belang van intellectueel eigendomsrecht?
Intellectuele eigendom waarborgen
De kracht van handelsnamen, merken, logo’s, of van een specifiek format (tv format bijvoorbeeld) is van grote waarde. In het digitale tijdperk is het erg gemakkelijk om informatie en afbeeldingen te achterhalen. Kopiëren gebeurt op grote en zelfs internationale schaal. Handelsnamen, logo’s, een format of ontwerpen van een product zijn vaak gemakkelijk te downloaden en (met een kleine wijziging) na te maken.

Vandaar het belang voor de maker om het intellectuele eigendom goed te beschermen en zo nodig juridisch op te treden.

Bescherming oorspronkelijke uitvinder

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor verschillende vormen van eigendom. Het gaat altijd om de bescherming van een prestatie van de menselijke geest.
Van oudsher is het motief voor intellectueel eigendomsrecht – zoals het auteursrecht, merken- en octrooirecht – de bescherming van de oorspronkelijke uitvinding en de beloning van het ontwerpen en op de markt brengen van nieuwe merken, kunst- en gebruiksvoorwerpen.

Nabootsing en verwarring zijn onwenselijk, de consument wil geen namaak en de auteur/producent wil niet dat iemand anders profiteert van zijn of haar uitvinding en investeringen.

De intellectuele eigendomsrechten zijn op verschillende manieren geregeld, maar steeds geldt dat de uitvinding of het model alleen bescherming krijgt als zij: nieuw zijn en een oorspronkelijk karakter hebben. Er moet sprake zijn van een creatieve prestatie. Of er ook sprake is van nabootsing en verwarringsgevaar zal per geval moeten worden bekeken. Soms is het zonneklaar, vaak zijn er kleine wijzigingen aangebracht. Vrijwel altijd betekent het dat het conflict aan de rechter moet worden voorgelegd.

Nieuw Europees auteursrecht

De Europese regelgeving en rechtspraak is voortdurend in ontwikkeling. Zo heeft het Europees parlement op 25 maart 2019 ingestemd met een nieuw Europees auteursrecht. Grote platforms als YouTube, Facebook en Google gaan voortaan geld betalen voor auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die hun gebruikers uploaden.

Hetzelfde geldt voor Google News, dat nieuwsberichten overneemt van media. De Europese richtlijn moet nog in nationale wetgeving worden omgezet maar werpt zijn schaduwen vast vooruit. Ontwerpers worden, terecht, actiever. Een verzoek tot verwijdering van het nagemaakte product en/of schadevergoeding wordt sneller ingezet.

Onze intellectueel eigendomsrecht specialist

Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht adviseert u strategisch en staat u bij gedurende het hele proces. Waar mogelijk proberen wij de zaak in een zo vroeg mogelijk stadium beheersbaar te maken en bij principiële kwesties gaan wij door tot de hoogste instantie.

Ingrid Morrema

Advocaat en mediator

Ina Brouwer

Advocaat