Geschillen

Doorgaans heeft een onderneming als (hoofd)doel het generen van winst voor de eigenaren (de vennoten, maten of aandeelhouders). Met dit doel wordt een vennootschap ook doorgaans bestuurd, waarbij het voortbestaan van de onderneming verzekerd dient te worden. Binnen de onderneming kan het echter voorkomen dat bestuurders en/of aandeelhouders in verband met deze onderwerpen op gespannen voet met elkaar komen te staan. Soms ontstaan daaruit geschillen onderling of met anderen (indien een bestuurder bijvoorbeeld aansprakelijk wordt gesteld). Wij kunnen u hierin bijstaan. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

advocaat Marius Dekkers

Marius Dekkers

Partner

advocaat partner Rogier Loosen

Rogier Loosen

Partner