Commerciële contracten

Iedere ondernemer heeft dagelijks te maken met contractenrecht zoals bijvoorbeeld:

  • Koopcontracten
  • Leveringsovereenkomsten
  • Opdrachtovereenkomsten

Naarmate het onderwerp van de overeenkomst ingewikkelder wordt, stijgt de kans dat bepaalde omstandigheden in de overeenkomst niet zijn voorspeld. De kans op misverstanden stijgt. Ook in geval grote belangen op het spel staan, ontstaat vaak sneller discussie over het contract als het niet loopt zoals bedacht.

Hoe moet een contract worden uitgelegd? Is de overeenkomst correct nagekomen? Kan een contract worden beëindigd of ontbonden? Wat is het verschil en wat is de beste route? Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van heldere overeenkomsten, zoals koop-, licentie-, samenwerkings- en opdrachtovereenkomsten. Daarnaast adviseren wij ook over hoe een contract het beste kan worden beëindigd.

Neem contact op met één van onze advocaten voor meer informatie over alle mogelijkheden op dit gebied.