Zorgverzekeringsrecht

Advocaat zorgverzekeringswet

Een advocaat zorgverzekeringsrecht inschakelen kan verstandig zijn, er zijn vaak veel meer mogelijkheden dan u denkt. Het terrein van de zorgverzekering is turbulent en behelst veel verschillende partijen: van toezichthouder, zorgverzekeraar en zorgaanbieder tot de verzekerde zelf. Bent u als bestuurder van een (thuiszorg)aanbieder verantwoordelijk voor het sluiten en uitvoeren van contracten met zorgverzekeraars en gemeenten? Betrek dan tijdig een advocaat zorgverzekeringsrecht, dat voorkomt juridische problemen.

Het belang van een advocaat zorgverzekeringsrecht

Advocaat zorgverzekeringsrecht Ina Brouwer krijgt regelmatig te maken met vragen over de veranderende regels in de zorg en de gevolgen ervan voor zorgaanbieders en verzekerden. Niet alleen de centrale overheid regelt de zorg, dat doen ook de zorgverzekeraars zelf en de gemeenten (WMO).

De rechtmatigheid en doelmatigheid van de zorg wordt uiteraard gecontroleerd, maar het is niet altijd duidelijk waaraan je als (thuis)zorgaanbieder precies moet voldoen, zeker niet als je met zoveel verschillende partijen te maken hebt en diverse contracten hebt afgesloten. Daarmee belandt de zorgsector in een moeilijke positie omdat ze enerzijds kwalitatief goede zorg moet bieden en anderzijds zich aan alle regels en overeenkomsten moet houden.

Het houdt in dat een (thuis)zorgorganisatie steeds up to date moet zijn in haar kennis over de regels in de zorg, de aanbesteding bij gemeenten en de interpretatie van overeenkomsten met zorgverzekeraars. Als dat onvoldoende gebeurt kunnen declaraties worden afgekeurd en betalingen worden opgeschort met alle schadelijke gevolgen voor de zorgaanbieder vandien.

Daarom is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat zorgverzekeringsrecht in een vroeg stadium te raadplegen.

“In de zorg gaat het bij uitstek om de interpretatie van wat er gebeurt op de werkvloer naar de regelgeving in de zorg en vice versa. Dat is niet alleen een technische of bureaucratische kwestie, maar ook het zoeken van een juridisch evenwicht tussen de werkelijkheid van cliënten en zorgverleners en die van zorgverzekeraars en gemeenten“.

Advocaat zorgverzekeringsrecht Ina Brouwer, Van Till advocaten

Inkoopeisen WMO

Voor de WMO treedt de gemeente op als opdrachtgever en dat betekent dat het Europese aanbestedingsrecht van toepassing is. De belangrijkste categorieën van zorg die gemeenten op ruime schaal inkopen, zijn die van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding uit de WMO 2015 en de jeugdzorg uit de Jeugdwet.

Om als zorgaanbieder geaccepteerd te worden moet worden voldaan aan de inkoopeisen van de WMO, die door de gemeente meestal worden gepubliceerd in de periode mei-juni.

Regeling Zorgverzekering

Als (thuis)zorgaanbieder heb je daarnaast voor de persoonlijke (thuis)zorg te maken met Zorgverzekeraars, waarmee doorgaans een contract is afgesloten conform de Zorgverzekeringswet. De declaraties worden conform de Regeling Zorgverzekering gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Voor de wijze waarop wordt gecontroleerd hebben de Zorgverzekeraars zelf een Protocol Materiele Controle Zorgverzekeraars in het leven geroepen. Daarin worden gedetailleerd de te volgen stappen beschreven bij controle.

Aanbestedingsregels

Kortom: (thuis)zorgaanbieders hebben te maken met aanbestedingsregels, met de contracten met gemeenten en zorgverzekeraars, met wettelijke uitvoeringsregels en vormen van zelfregulering door zorgverzekeraars.

Om te voorkomen dat je als zorgaanbieder daarin verstrikt raakt is het verstandig regelmatig – en zeker bij de afsluiting van nieuwe contracten – een advocaat zorgverzekeringsrecht te raadplegen.

Onze advocaat zorgverzekeringsrecht

Heeft u vragen over deze zorgverzekering wetgeving of wilt u advies ontvangen? Neem gerust contact op met Ina Brouwer, onze advocaat zorgverzekeringrecht en aanbestedingsrecht in de zorg. Zij geeft u een juridisch onderbouwd, deskundig en tegelijkertijd praktisch advies.