Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat activiteiten van ondernemingen, burgers en overheden binnen onze fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan grondgebruik, bouwprojecten, verkeer, milieu en veiligheid.

Als ondernemer, particulier of overheid kunt u met de volgende omgevingsrechtelijke onderwerpen te maken krijgen:

  • Omgevingsvergunningen voor bouwen en werken
  • Bestemmingsplanprocedures
  • Handhaving (bestuurlijke boetes)
  • e.r.-procedures
  • Milieuaansprakelijkheid
  • Geluidsbelasting
  • Bodemverontreinigingen
  • Afvalstoffen
  • Planschade en nadeelcompensatie
  • Waterkwaliteit

Juridisch advies door Van Till Advocaten

Het omgevingsrecht is een zeer uitgebreid en complex rechtsgebied, doordat er meerdere wetten van toepassing zijn en wet- en regelgeving elkaar in rap tempo opvolgt. Dit maakt het ingewikkeld voor ondernemingen en particulieren die zich aan de wet- en regelgeving moeten houden, en voor de overheidsinstanties die de wetten moeten handhaven of uitvoeren.

Juridische kennis van het omgevingsrecht en het bestuursrecht is noodzakelijk bij bijvoorbeeld de aanvraag van omgevingsvergunningen en handhavingsprocedures. Van Till Advocaten heeft een team dat volledig gespecialiseerd is in het omgevingsrecht en staat u daarom graag bij. Wij staan ondernemingen, particulieren en overheden bij in procedures en geschillen.

020 470 0177Stel een vraag

Ondernemingen

Met name ondernemingen die zich richten op bouw- en projectontwikkeling krijgen te maken met omgevingsrecht. Voordat er begonnen wordt met de bouw van bijvoorbeeld een woningen of bedrijven, moeten de procedures worden doorlopen om de benodigde omgevingsvergunning te verkrijgen.

Particulieren

Ook als particulier kunt u te maken krijgen met het omgevingsrecht. Indien u overweegt om bijvoorbeeld uw huis te verbouwen, dan zult u wel eerst moeten onderzoeken of het bestemmingsplan van uw gemeente dit toelaat. Ook in andere gevallen kunt u als particulier in aanraking komen met het omgevingsrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluids- of stankoverlast van activiteiten van bedrijven bij u in de buurt, waar u iets aan wilt doen.

Overheidsinstanties

Van Till Advocaten staat ook overheidsinstanties bij in situaties waarin zij te maken krijgen met het omgevingsrecht. Zo adviseren en helpen wij overheden bij het opstellen van besluiten. Ook staan wij gemeentes bij in bestuursrechtelijke procedures tegen de door hen genomen besluiten.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De belangrijkste wet die het omgevingsrecht regelt is de Wabo. Deze wet is ingevoerd op 1 oktober 2010 en regelt de omgevingsvergunning. De Wabo heeft een groot aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen samengevoegd tot één omgevingsvergunning. Voorbeelden van vergunningen die vallen onder de omgevingsvergunning zijn de bouwvergunning, kapvergunning en milieuvergunning.

Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat verschillende activiteiten door middel van één aanvraag wordt ingediend bij een bevoegd gezag. In het algemeen leidt dit tot een kortere procedure.

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 wordt het omgevingsrecht, inclusief de regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht, gebundeld tot de Omgevingswet. Dit moet gaan zorgen voor nog snellere besluitvorming, meer flexibiliteit en een betere aansluiting op de praktijk. Zo is het de bedoeling dat procedures voor vergunningen worden versneld, van 26 naar 8 weken.

Neem contact op met een omgevingsrecht advocaat van Van Till

Doordat het omgevingsrecht zeer complex is, is het verstandig om een omgevingsrecht advocaat in te schakelen bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplanprocedures. Van Till Advocaten staat zowel ondernemingen en particulieren als overheidsinstanties bij. Neem gratis contact met ons op voor juridisch advies. U kunt bellen naar 020 470 0177 of het onderstaande contactformulier invullen.

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Solange Drieshen

Advocaat

Pieter Huisman

Partner

advocaat partner Lex de Jager

Lex de Jager

Partner