Overheidsaansprakelijkheid

Specialist onrechtmatige overheidsdaad

Heeft u te maken met een onrechtmatige overheidsdaad? Of denkt u schade te lijden door toedoen van de overheid? Dan heeft u in veel voorkomende gevallen recht op een schadevergoeding of nadeelcompensatie. Laat uw zaak direct beoordelen door een overheidsaansprakelijkheid specialist die u een goede inschatting kan geven van uw kansen bij het verkrijgen van een schadevergoeding of een passende nadeelcompensatie.

Het belang van kennis over een onrechtmatige overheidsdaad

De overheid kan diep ingrijpen in de levenssfeer van burgers: de overheid mag namelijk op diverse terreinen regulerend optreden. Door dit optreden kan ook schade ontstaan. Net zoals een ieder aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn handelen, kan ook de overheid aansprakelijk worden gehouden voor haar optreden.

Overheidsaansprakelijkheid bestaat niet alleen voor een onrechtmatige overheidsdaad.

De overheid is namelijk onder omstandigheden ook verplicht schade te vergoeden die voortvloeit uit een rechtmatige overheidsdaad. We noemen dat nadeelcompensatie, denk aan bijvoorbeeld het verleggen van een snelweg waardoor een onderneming naar een andere plek moet verhuizen.

“Benadeelden denken vaak dat er niets tegen schadeveroorzakend handelen door de overheid valt te ondernemen. Dat is niet terecht. Maar er zijn wel veel valkuilen waar u voor moet oppassen“.

Specialist onrechtmatige overheidsdaad Pieter Huisman, Van Till advocaten

Wat is een onrechtmatige overheidsdaad?

De overheid kan onrechtmatig handelen. Het gaat dan met name over besluiten en handelingen die in strijd zijn met wettelijke regels of de maatschappelijke zorgvuldigheid. Voorbeelden zijn het onterecht weigeren of intrekken van een vergunning of het niet tijdig nemen van een besluit. Ook het verstrekken van onjuiste informatie of het niet nakomen van toezeggingen kan tot schade leiden. Schade die daaruit voortvloeit komt onder omstandigheden voor vergoeding in aanmerking.

Rechtmatige overheidsdaad: de taak van de overheid

De overheid heeft tot taak het algemeen belang van de samenleving te behartigen. Hiervoor moeten soms individuele belangen van ondernemingen en burgers wijken. Een bestuursorgaan dat een besluit neemt of een handeling verricht, dient daarbij alle betrokken belangen van ondernemingen en burgers af te wegen. De burger mag namelijk door het overheidsoptreden niet onevenredig schade lijden zonder daarvoor een vergoeding van de overheid te krijgen.

Schade voorbeeld

Een voorbeeld van dergelijke schade is schade welke ontstaat bij het veranderen van een bestemmingsplan of het opbreken van een weg om een rotonde aan te leggen. Een wijziging van een bestemmingsplan kan leiden tot waardevermindering van een woning. Het opbreken van een weg kan leiden tot vermindering van omzet doordat winkels minder goed te bereiken zijn. In voorkomende gevallen kan deze door rechtmatig overheidsoptreden veroorzaakte schade worden gecompenseerd door het toekennen van een passende schadevergoeding.

Onze overheidsaansprakelijkheid specialist

 

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Pieter Huisman

Partner

Laurien Huisman

Laurien Huisman

Juridisch medewerker