Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordering is een bijzonder gebied in het bestuursrecht. In bestemmingsplannen is vastgelegd op welke manier een bepaald stuk grond gebruikt mag worden. Wij staan particulieren en ondernemers bij om in planologische zin tot de gewenste oplossing te komen. Wanneer nodig, weten wij ook de weg naar de rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te vinden.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden met betrekking tot juridisch advies op dit gebied? Neem contact met ons op.