Strafrecht

Strafrechtadvocaat

Het inschakelen van een strafrechtadvocaat kan verstandig zijn wanneer u bent opgeroepen om te worden gehoord als getuige of verdachte, er een dagvaarding ligt of u of uw onderneming onderwerp is van een onderzoek. Wij verlenen bijstand in alle stadia van het strafproces. Onze strafrechtadvocaten richten zich zowel op het fiscale, financiële, economische als het commune strafrecht.

Het belang van een strafrechtadvocaat

Bij strafzaken komen diverse onderwerpen kijken, zoals ontneming, strafrechtelijk financieel onderzoek, integriteit, beklag niet verdere vervolging, OM­-afdoening, verzoek einde zaak, schadevergoeding, sepot, DNA, VOG en Justitieel Documentatie Systeem. Wij geven advies over het afwenden van strafrechtelijke vervolging door bijvoorbeeld sepotonderhandelingen of door het aangaan van een transactie met het Openbaar Ministerie.

In het geval dat dit niet mogelijk is, zal onze strafrechtadvocaat u volledig voorbereiden op het proces dat komen gaat.

Samen met u bepalen wij de inhoud van dit proces en gaan we aan de slag om de stellingen van het Openbaar Ministerie te ontkrachten door het verzamelen van tegenbewijs.

“Wij bereiden onze cliënten altijd voor op een zitting en staan u daarin bij of treden namens u op. Dit geldt voor alle fasen binnen het strafproces: in eerste aanleg bij de rechtbank, in hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad. Alle strafzaken worden bij Van Till advocaten gezamenlijk besproken“.

Strafrechtadvocaat Pieter Huisman, Van Till advocaten

Financieel- en economisch strafrecht

Het financieel en economisch strafrecht omvat een breed terrein. Naast het ‘klassieke’ economische strafrecht – in de meest ruime opvatting betreft het delicten die door ondernemingen of personen in de economische sfeer zijn begaan – gaat het ook om de bestrijding van witwassen, het ontnemen van misdaadgeld, de handhaving van de financiële toezichtwetgeving (bijvoorbeeld Wwft) en de afstemming tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke handhaving.

De Wet op de economische delicten (Wed) speelt een grote rol in dit vakgebied. Ook de grens tussen toezicht en opsporing en de vervolgingsbeslissing in relatie tot andere handhavingsmodaliteiten is van groot belang.

Voorkom een slechte naam en reputatie

Niet alleen ondernemingen maar ook de bestuurders en feitelijke beleidsbepalers worden regelmatig geconfronteerd met het financieel­ en economisch strafrecht. De op te leggen boetes zijn voor dit type delicten vaak erg hoog. Ook kunnen er aanvullende maatregelen worden opgelegd, zoals stillegging van een onderneming. Voor een verdachte onderneming is de uiteindelijke strafrechtelijke afloop van groot belang, maar dit is niet alleen ingegeven door de op te leggen straf, ook de goede naam en reputatie staan op het spel en niet te vergeten de gevolgen die een strafrechtelijke veroordeling kan hebben voor eerder verleende of te verlenen vergunningen (Wet Bibob).

De bestrijding van financiële en economische criminaliteit vormt al jaren een politiek speerpunt. Er worden steeds weer middelen vrijgemaakt voor de uitbreiding van de handhavingscapaciteit en ook de wetgeving is in beweging.

Fiscaal strafrecht

Het fiscale strafrecht betreft de combinatie van belasting- en strafrecht. Belastingrecht is een vak apart en dus het fiscale strafrecht ook. De Belastingdienst heeft veel macht en mogelijkheden en u kunt hier op diverse manieren mee in aanraking komen, denk bijvoorbeeld aan een boekenonderzoek tijdens een bedrijfscontrole. Het gebeurt vaak dat er meningsverschillen ontstaan met de Belastingdienst over de juistheid van een aangifte. In dat geval is het raadzaam een strafrechtadvocaat in te schakelen. Op het moment dat de Belastingdienst vindt dat er opzet in het spel is bij het doen van een onjuiste aangifte, kan het fiscale geschil worden overgeheveld naar het strafrecht. U kunt dan bezoek krijgen van de Fiscale Inlichtingen­ en Opsporingsdienst (FIOD).

Voorkom vrijheidsbenemende straffen

Zodra een fiscaal probleem een strafrechtelijk tintje krijgt, beschikken het Openbaar Ministerie, de FIOD en de rechter-commissaris over ingrijpende bevoegdheden om onderzoek uit te voeren. Denk hierbij aan het betreden van woningen en kantoren, maar ook aan het in beslag nemen of vorderen van stukken en het aftappen van diverse communicatiemiddelen. Wanneer het Openbaar Ministerie na het afronden van het onderzoek besluit over te gaan tot strafrechtelijke vervolging, kunt u niet alleen geconfronteerd worden met een (hoge) geldboete maar ook met vrijheidsbenemende straffen.

Wij zijn betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende zaken op het gebied van fiscaal, financieel en economisch strafrecht, zoals voorkenniszaken, belastingfraude, douane en BTW­-fraude, witwas-­ en corruptiezaken, milieufraude en ontnemingszaken.

Commuun strafrecht

De benaming ‘commuun’ wordt vaak gebruikt door juristen en heeft betrekking op delicten zoals diefstal, mishandeling, oplichting of handel in verdovende middelen. Met andere woorden: de delicten die zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. In het commune strafrecht vindt niet altijd een uitgebreid en jarenlang vooronderzoek plaats. Vaak komt u pas te weten dat u verdacht wordt van een commuun feit op het moment dat u wordt aangehouden, gearresteerd of uitgenodigd voor een verhoor.

Onze strafrecht specialisten

Onze strafrechtadvocaten adviseren en staan u bij tijdens het strafrechtelijk onderzoek. Waar mogelijk proberen wij de zaak in een zo vroeg mogelijk stadium beheersbaar te maken.

 

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Pieter Huisman

Partner

Laurien Huisman

Laurien Huisman

Juridisch medewerker