Sanctierecht

Advocaat sanctierecht

Van Till advocaten behoort tot de top van de gespecialiseerde Nederlandse advocatuur als het gaat om financieel, economisch en fiscaal sanctierecht. In onze praktijk komen grensoverschrijdende vraagstukken regelmatig voor. Wij behandelen veel zaken op het terrein van sanctierecht en strafrecht zoals omkoping, witwassen en cyberveiligheid de revue passeren.

Het belang van een sanctierecht specialist

Van Till advocaten is thuis in integriteitsonderzoeken. Wij begeleiden ondernemingen en overheden in geval van strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en ambtenaren van strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen en werknemers.

Vanaf de start van een nationaal of internationaal onderzoek of vervolging voorzien wij in directe en deskundige advisering en rechtsbijstand van onze cliënten.

Voorbeelden hiervan zijn:

Handel met voorwetenschap, marktmanipulatie, interne onderzoeken – en de daaruit voortkomende asset recovery-, straf- en bestuursrechtelijke procedures, compliance, accountantsregelgeving, tuchtrecht voor advocaten, notarissen en accountants, (belasting)fraude en anti-corruptiewetgeving en cybercrime.

“Er is sprake van een toenemend aantal toezichthouders dat ondernemingen controleert op de naleving van vele nieuwe wetten en regels. Uit deze controles kunnen straf- of bestuursrechtelijke aansprakelijkheden voortvloeien“.

Sanctierecht specialist Solange Drieshen, Van Till advocaten

Strafrechtelijk sanctierecht

Integriteitskwesties binnen ondernemingen en overheden leiden vaak tot interne of externe onderzoeken met aanzienlijke effecten op de organisatie of de betrokken personen, zoals bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers, bestuurders, andere leidinggevenden en uitvoerenden. De vele verschillende belangen die daarbij een rol spelen kunnen tot spanningen leiden. Van Till advocaten heeft veel ervaring met advisering en bijstandsverlening in dergelijke gevoelige situaties.

Strafrechtelijk onderzoek

Ook overheden en ambtenaren worden steeds vaker met strafrechtelijke onderzoeken geconfronteerd. De immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen is beperkt. Burgers kunnen onder omstandigheden klagen over de niet-vervolging van bijvoorbeeld een gemeente of een provincie.

Ter voorkoming van reputatie-afbreuk bereiden we regelmatig cliënten voor op mogelijke publicitaire aandacht. Daarnaast geven we verhoortrainingen en instrueren we leidinggevenden en medewerkers ten behoeve van al dan niet door overheden aangekondigde bedrijfsbezoeken. Primair is ons streven gericht op het voorkomen van juridische procedures.

Onze sanctierecht advocaten

Binnen Van Till advocaten bestaat een gecombineerde sanctierecht expertise op het gebied van het financieel-economisch sanctierecht en het bestuursstrafrecht. In onze praktijk komen grensoverschrijdende vraagstukken regelmatig voor.

 

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Pieter Huisman

Partner