Tuchtrecht

Tuchtrecht advocaat

Bent u als professional in aanraking gekomen met het tuchtrecht, is er een klacht tegen u ingediend of loopt er al een klachtenprocedure? Het is verstandig tijdig een tuchtrecht advocaat in te schakelen voor deskundig advies. De behandeling van een klacht is doorgaans zeer belastend. Laat daarom uw zaak juridisch beoordelen door een tuchtrecht advocaat.

Het belang van een tuchtrecht advocaat

Tuchtrecht is lastig voor zowel de klager áls de verweerder. Dit geldt voor alle sectoren waar tuchtrecht een rol speelt: medische beroepen, accountants, advocaten en notarissen. Tuchtrecht is lastig voor de klager, die heeft tenslotte eerder een beroep gedaan op een professional om hem bij een probleem te helpen en naar een acceptabel resultaat toe te werken. Is de klager daarover niet tevreden, dan komt het soms tot een tuchtklacht. Dit is zowel zakelijk als emotioneel vervelend. Tuchtrecht is lastig voor degene tegen wie de klacht is gericht, of de klacht nu enige grondslag heeft of niet. Meestal komt de klacht van een vroegere patiënt of cliënt. Dan ontstaat het beeld dat de professional in de relatie met die patiënt of cliënt onvoldoende aan de verwachtingen heeft voldaan.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid

De klacht kan ook worden ingediend door een toezichthouder (bijvoorbeeld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Deken van de Orde van Advocaten) omdat de professional voor hem geldende voorschriften niet heeft nageleefd. Steeds kan de klacht een voorportaal zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid: een klacht die gegrond wordt verklaard kan bijdragen tot de stelling dat sprake is geweest van een tekortkoming of van onrechtmatig handelen.
Betrek tijdig een tuchtrecht advocaat bij uw zaak die uw aansprakelijkheid kan beperken en lange processen kan voorkomen.

“In het tuchtrecht is het van belang dat bijstand wordt geleverd door een deskundige in de sector waarin de aangeklaagde werkzaam is. Daarnaast is het van belang dat de tuchtrecht advocaat voldoende betrokken is. Hij dient te begrijpen dat juist op dit terrein emoties een grote rol spelen. Hij dient daar tegelijkertijd afstand van te nemen en te zorgen voor een zakelijke benadering“.

Tuchtrecht advocaat Pieter Huisman, Van Till advocaten, die acht jaar plaatsvervangend voorzitter was van een medisch tuchtcollege en vier jaar lid was van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten in Amsterdam.

Onze tuchtrecht advocaten

Wij staan zowel klagende als verwerende partijen bij. Waar nodig maken wij gebruik van deskundig advies uit andere disciplines, denk hierbij aan een expert opinion van medisch specialisten, accountants of fiscalisten. Heeft u vragen omtrent tuchtrecht? Neem dan contact op met een van onze advocaten via onderstaand contactformulier.

Pieter Huisman

Partner