Asbest

Asbest is een actueel en veelbesproken onderwerp geworden binnen de rechtspraak. Van Till advocaten behandelt jaarlijks tientallen juridische geschillen op dit gebied. Vanwege de complexiteit van die regelgeving is het verstandig juridische hulp in te schakelen bij een asbestconflict. Of het nu gaat om het verwijderen, vervoeren en verwerken van asbest, het stilleggen van een project of een boete, wij adviseren en ondersteunen u waar nodig. De advocaten van Van Till vertalen ingewikkelde regelgeving naar eenvoudige acties en denken actief mee aan de meest geschikte oplossing voor nu en in de toekomst. 

Asbestadvocaat Amsterdam

Vragen of geschillen met betrekking tot asbest zijn over het algemeen niet onder één rechtsgebied te plaatsen. Dit komt door de grote diversiteit aan geschillen of vragen met betrekking tot het onderwerp asbest. De advocaten van Van Till zijn specialist op het gebied van asbestzaken voor zowel particulieren, ondernemingen als overheidsinstanties.

Boetes lopen snel op, projecten kunnen worden stilgelegd, overtredingen kunnen escaleren. Het is belangrijk dat u in een vroeg stadium adequaat reageert op de verschillende instanties. Een goed onderbouwde zienswijze kan van invloed zijn op het te nemen besluit, inclusief een eventuele boete.

Bestuursrechtelijke geschillen

We hebben de afgelopen jaren succesvol asbestsaneerders geholpen die geconfronteerd werden met overtredingen waar ze het niet mee eens waren. Overtredingen waarvan de gevolgen – afhankelijk van de afwijking – van invloed zijn op de vereiste certificaten: waarschuwing, voorwaardelijke intrekking of schorsing. Een bezwaarschriftprocedure is dé voorfase van een gerechtelijke procedure. Hierin moeten alle juridische en feitelijke aspecten op tafel komen.

Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens

In de Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen is bepaald in welke gevallen inspectiegegevens mogen worden geopenbaard. Een openbaarmaking is ingrijpend, deze kan enorme consequenties hebben voor u en uw onderneming. Voor diverse gerechten worden openbaarmakingen aangevochten, steeds meer met succes. De overheid ziet in dat de huidige wettelijke basis niet deugdelijk is en is bezig de onderliggende wet- en regelgeving aan te passen.

Helaas kunt u ondertussen nog steeds geconfronteerd worden met (dreigende) publicaties. Onze ervaring is dat u met een bestuursrechtelijke spoedprocedure (tijdelijk) kunt voorkomen dat een overtreding die niet vast staat openbaar wordt gemaakt.

Civielrechtelijke geschillen

Asbestproblematiek leidt regelmatig tot geschillen tussen civiele partijen. De onverwachte vondst van asbesttoepassingen in gebouwen veroorzaakt schade waaromtrent tussen koper en verkoper of verhuurder en huurder discussie ontstaat. Er is dan sprake van waardedaling en een saneringsverplichting en partijen trachten dan die schade/kosten op elkaar af te wentelen. In de praktijk komt het ook met enige regelmaat voor dat bij of na de uitvoering van asbestsanering verschil van mening ontstaat. Na sanering worden bijvoorbeeld asbesttoepassingen aangetroffen die tot schade leiden bijvoorbeeld omdat een woning of pand later in gebruik kan worden genomen dan beoogd. Er zijn dan extra saneringswerkzaamheden noodzakelijk. Van Till advocaten heeft veel expertise en ervaring bij de behandeling van dit soort geschillen. Ook in preventieve zin, met name bij het formuleren van asbestclausules in koop- en huurovereenkomsten en algemene voorwaarden, wijst ons kantoor u graag de weg. 

Bouw cao

Daarnaast bestaan al lange tijd geschillen tussen asbestsaneerders en de bouwfondsen over de vraag of asbestsaneerders horen tot de bouwcao en bijbehorende regelingen. Veel activiteiten van asbestsaneerders vallen niet onder die cao óf zelfs helemaal niet onder een cao. Er is de laatste jaren veel ontdekt over onregelmatigheden bij de vaststelling van de regelingen in de bouw. Van Till advocaten procedeert daarover.

Strafecht en asbest

Asbestovertredingen kunnen tevens strafrechtelijk worden vervolgd. Hetzij in de vorm van milieudelicten, hetzij in de vorm van arbeidsomstandighedendelicten.

Denk aan het niet hebben van een asbestinventarisatierapport bij sloop, aan het niet hebben van een vergunning bij asbestverwijderingswerkzaamheden, aan het niet (laten) verwijderen van asbest door een gecertificeerd bedrijf, aan het illegaal dumpen van asbest of aan het veroorzaken van gevaar voor de openbare gezondheid.

Gezondheidsrisico’s asbest

Blootstelling aan asbest is gevaarlijk. Het kan leiden tot diverse asbestziekten. Slechts een geringe hoeveelheid asbestvezels is voldoende om een gevaar op te kunnen leveren. De risico’s worden groter naarmate men langer aan hogere concentraties asbest en asbesthoudende materialen blootgesteld is. Dit kan bijvoorbeeld door het bewerken, verwerken of verwijderen van asbest of een asbesthoudend product. Het kan jaren duren voordat iemand klachten krijgt. Indien de asbestziekte is veroorzaakt door blootstelling aan asbest tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever, dan is de werkgever mogelijk voor de gevolgen aansprakelijk. Ook in deze gevallen kunnen wij u bijstaan.

Heeft u vragen, of wilt u graag weten wat onze asbestadvocaten voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Pieter Huisman

Partner

advocaat partner Lex de Jager

Lex de Jager

Partner

advocaat Kim Kroon

Kim Kroon

Partner