Huurrecht

Huurrechtadvocaat Amsterdam

Als huurder of verhuurder krijgt u te maken met het huurrecht. Dat begint al met het opstellen of tekenen van een huurcontract. De regelgeving rondom huurovereenkomsten is complex. Er kan namelijk soms wel en soms ook niet van worden afgeweken. Partijen zijn daarvan niet altijd op de hoogte. Het gevolg kan zijn dat afspraken worden gemaakt die juridisch niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld over de duur van de huurovereenkomst. Het is daarom raadzaam om vooraf advies te vragen aan een juridisch specialist.

Binnen het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen (ver)huur van bedrijfsruimtes, winkels en van woningen. Voor iedere vorm van (ver)huur gelden andere regels. Welke regelgeving van toepassing is, bepaalt bijvoorbeeld de mate van huurbescherming. Wij beschikken over ruime ervaring op dit gebied. Binnen dit gebied adviseren wij zowel huurders als verhuurders. In geval van een huurgeschil adviseren wij bijvoorbeeld over:

  • een huurovereenkomst;
  • ontruimingsbescherming;
  • dringend eigen gebruik;
  • verboden onderverhuur, of
  • de rechten en plichten van een (ver)huurder.

Van opzegtermijn tot overlast

Hoe zit het met de opzegtermijn, zowel van de kant van de huurder als verhuurder? Wat kunt u doen als huurders overlast veroorzaken of een huurachterstand hebben? Wat te doen bij schade, achterstallig onderhoud en gebreken? Doordat het huurrecht zeer complex is, is het verstandig om voor het sluiten van een huurovereenkomst of bij een huurgeschil een huurrecht advocaat in te schakelen. Bij Van Till advocaten in Amsterdam werken juristen met een specialisatie in het huurrecht. Zij hebben veel ervaring met bovenstaande problemen en geschillen. Andere expertises van ons advocatenkantoor zijn onder meer appartementsrecht en vastgoedrecht. Deze rechtsgebieden zijn nauw met elkaar verweven. Neem contact met ons op voor meer informatie over huurrecht.

Cas Jansen

Cas Jansen

Advocaat

advocaat Kim Kroon

Kim Kroon

Partner

advocaat Vera IJzerman

Vera IJzerman

Advocaat

Jeroen Jung

Jeroen Jung

Juridisch medewerker