Huurrecht

Huurrechtadvocaat

Binnen het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen (ver)huur van bedrijfsruimtes, winkels en van woningen. Voor iedere vorm van (ver)huur gelden andere regels. Welke regelgeving van toepassing is, bepaalt bijvoorbeeld de mate van huurbescherming. Wij beschikken over ruime ervaring op dit gebied. Binnen dit gebied adviseren wij zowel huurders als verhuurders. In geval van een huurgeschil adviseren wij bijvoorbeeld over:

  • een huurovereenkomst;
  • ontruimingsbescherming;
  • dringend eigen gebruik;
  • verboden onderverhuur, of
  • de rechten en plichten van een (ver)huurder.

Doordat het huurrecht zeer complex is, is het verstandig om voor het sluiten van een huurovereenkomst of bij een huurgeschil een huurrecht advocaat in te schakelen. Wij weten welke belangen met een huurgeschil gemoeid zijn en staan graag tot uw beschikking. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Cas Jansen

Cas Jansen

Advocaat

advocaat Kim Kroon

Kim Kroon

Partner

advocaat Vera IJzerman

Vera IJzerman

Advocaat