Faillissement en ontslag, hoe zit dat?

Helaas geldt niet voor alle werknemers dat zij met een frisse start het nieuwe jaar in kunnen gaan. Onder andere warenhuis Vroom & Dreesmann en drogisterij DA zijn in de laatste week van 2015 failliet verklaard. Marius Dekkers schreef al een blog over uitstel van betaling  – voorafgaand aan een faillissement – en de gevolgen voor leveranciers. Welke gevolgen heeft een faillissement voor werknemers?

Waar het ontslagrecht in de normale situatie vergaande bescherming biedt tegen ontslag, is dat bepaald anders in het geval dat een werkgever failliet is verklaard. Een faillietverklaring geschiedt door de rechtbank. Bij het uitspreken van een faillissement wordt ook altijd een curator aangewezen. De curator kan, nadat daarvoor een machtiging van de rechter-commissaris is verkregen, de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers opzeggen. De curator hoeft niet eerst, anders dan de situatie buiten faillissement, een ontslagvergunning te vragen bij het UWV of om ontbinding te verzoeken bij de kantonrechter. Deze bescherming wordt werknemers in een faillissementssituatie dus ontzegd. De curator kan de arbeidsovereenkomsten opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn, maar hoeft maximaal rekening te houden met een opzegtermijn van zes weken. Voor werknemers geldt dat zij zich in veel gevallen tot het UWV kunnen wenden met een beroep op de zogenoemde ‘loongarantieregeling’. Wat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen, is de situatie dat vanuit faillissement een doorstart wordt gemaakt. De doorstarter neemt in sommige gevallen dezelfde werknemers weer in dienst. Werknemers hebben dan weliswaar weer een baan, maar de arbeidsvoorwaarden zijn over het algemeen minder gunstig. De vraag is of dit altijd toegestaan is.

Kortom, in faillissement gelden hele andere regels ten aanzien van het ontslag van werknemers dan buiten de faillissementssituatie. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op.