Faillissement Hout-Brox

Betrokken bij faillissement Hout-Brox? Meld u bij de curator!

Eerder blogte ik over de rechten van leveranciers in het geval van uitstel van betaling procedures (surseance). Dergelijke procedures monden doorgaans uit in faillissement. Zeker in geval van faillissement van uw klant is het zaak dat u zich als leverancier zo spoedig mogelijk bij de curator meldt.

Levert u aan Hout-Brox? Breng uw positie dan zo spoedig mogelijk onder de aandacht van de curator. Indien u geleverd heeft onder eigendomsvoorbehoud zijn de onverkochte goederen nog steeds uw eigendom. Dit betekent dat u afgifte van deze zaken kunt vorderen en/of betaling van na datum faillissement te realiseren verkoopopbrengst.

Geen eigendomsvoorbehoud? Indien nog geen 6 weken voorbij zijn gegaan na het verstrijken van de betalingstermijn van uw factuur of de goederen nog niet langer dan 60 dagen geleden door u zijn geleverd, kunt u het eigendom van de niet verkochte zaken terugvorderen door een beroep op het recht van reclame. Dat doet u door middel van een schriftelijke verklaring. Die verklaring heeft geen terugwerkende kracht dus hoe sneller u zich meldt bij de curator, hoe beter.

Hulp nodig bij de afwikkeling? Van Till advocaten staat doorlopend leveranciers bij die te maken krijgen met faillissement van hun klanten. Uit de praktijk blijkt dat vaak discussie ontstaat over bijvoorbeeld toepasselijkheid van algemene voorwaarden met daarin eigendomsvoorbehoud of de wijze waarop posities worden afgewikkeld. Dergelijke discussies kunnen (vaak onnodig) voor verwarring zorgen. Als specialist op dit gebied staan wij u graag terzijde met raad en daad met als doel om schade als gevolg van faillissement zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen of verzoek om bijstand kunt u contact opnemen met mr. Marius Dekkers.