Financiële problemen of dreigend faillissement door Corona. Dit kunt u doen.

In deze bijzondere tijden worden veel ondernemers plotsklaps voor grote uitdagingen gesteld. Inkomsten drogen op terwijl kosten blijven doorlopen. Bij velen leidt dit tot vragen. Kan ik nog door met mijn onderneming? Welke steunmaatregelen zijn er en zijn die afdoende om de crisis uit te zingen? Stop ik beter nu al, nu ik nog een buffer heb? Hoe bereid ik mij voor op een eventueel faillissement?

Tijdig in kaart brengen (financiële) situatie, risico’s en mogelijke scenario’s

Specifieke situaties vragen om specifieke oplossingen. Als u dit nog niet heeft gedaan, is ons advies om zo snel mogelijk in kaart te brengen waar op korte en langere termijn de grootste risico’s voor uw onderneming zitten. Als u problemen ervaart of verwacht, bekijk dan in hoeverre u een beroep op de steunmaatregelen van de overheid kunt doen. U kunt dan vervolgens beoordelen in hoeverre deze voldoende zekerheid bieden en wat de eventuele restrisico’s zijn. U kunt dan beter bepalen of uw onderneming de crisis voorlopig kan uitzingen of dat nadere maatregelen nodig zijn.

Verschillende scenario’s – verschillende maatregelen

Afhankelijk van hoe uw onderneming ervoor staat en welke specifieke risico’s u loopt kan het nodig zijn om nadere maatregelen te treffen of voor te bereiden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van specifieke afspraken met bepaalde grote crediteuren en het (waar mogelijk) beëindigen van bepaalde contracten. Als de financiële situatie echt onhoudbaar is en blijft, kan het aanbieden van een breder saneringsakkoord soms de oplossing zijn. Dit kan een informeel akkoord zijn dat u zelf of door ons laat aanbieden aan uw crediteuren, maar ook een akkoord dat wordt aangeboden in combinatie met een formeel verzoek tot uitstel van betaling (surseance).

Wij assisteren op dit moment diverse partijen bij het maken van afspraken met schuldeisers teneinde faillissement af te wenden.

Mogelijk faillissement – hoe kijkt een curator straks naar mijn onderneming?

Op het moment dat u voorziet dat u in betalingsproblemen zal komen doet u er goed aan uw situatie in een zo vroeg mogelijk stadium af te stemmen met een insolventierechtspecialist. Hoe sneller u erbij bent, hoe meer armslag er zal zijn om samen tot de juiste oplossingen te komen. Bovendien is het goed om bij het bedenken van oplossingen te weten hoe een eventueel toekomstig curator zal kijken naar uw onderneming. Wij kunnen bijvoorbeeld met u bespreken of bepaalde transacties in het zicht van een eventueel faillissement geoorloofd zijn en waaraan oplossingen moeten voldoen om te voorkomen dat deze in een eventueel faillissement zullen worden teruggedraaid.

In tijden van crisis is voor bestuurders van ondernemingen vaak een zware rol weggelegd. Wij helpen bestuurders graag bij het afstemmen van het te voeren beleid. Ook vanuit het perspectief van de bestuurder is van belang niets over het hoofd te zien en eventuele toekomstige claims van de curator of schuldeisers te voorkomen.

Uw onderneming toekomstbestendig!

Uiteindelijk draait het vooral om een ding en dat is het toekomstbestending houden van uw onderneming. Of dat nu is door een beroep op de steunmaatregelen, met behulp van een akkoord of – in het uiterste geval, als het echt niet anders kan – middels een doorstart na faillissement.

Graag denken wij met u mee wat de beste oplossing is om uw onderneming en uw belangen veilig te stellen.

Onze advocaat Marius Dekkers is specialist op het gebied van insolventierecht en omgaan met financiële problemen binnen de onderneming. Hij is bereikbaar op 06 55 21 49 70 voor vrijblijvend advies.