Garantie = garantie?

Stel: een werkgever reorganiseert. In dat kader heeft de werkgever aan vier van haar werknemers laten weten dat er passend werk voor hen beschikbaar zou blijven. Sterker nog, dit is gegarandeerd. Gaandeweg de reorganisatie wordt echter duidelijk dat er onverhoopt toch geen passend werk beschikbaar is. De werkgever verklaart de werknemers boventallig en verzoekt ontbinding. Wat doet de rechter?

Deze situatie deed zich voor in een zaak die speelde voor de kantonrechter te Utrecht. De kantonrechter stelt vast dat inderdaad geen passende functies voorhanden zijn. Dit kan de werkgever echter niet baten. De werkgever heeft nu eenmaal een uitdrukkelijke (baan-)garantie aan de werknemers gegeven met als gevolg dat deze werknemers niet boventallig kunnen worden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomsten niet. De werkgever blijft vier werknemers in dienst houden voor wie er geen werk is.

Kortom: als werkgever is het niet verstandig om een werknemer te garanderen dat er een passend functie beschikbaar zal zijn na een reorganisatie. Het risico is dat het anders loopt en dat de werkgever werknemers in dienst moet houden.