Geen leges voor Bibob-onderzoek

geen leges

Gemeenten kunnen leges heffen voor diensten die zij aan de burger verlenen. Een Bibob-onderzoek is echter geen dienst aan de burger. Daarom mogen gemeenten daarvoor geen leges in rekening brengen, heeft het gerechtshof in Den Bosch geoordeeld.

Criminelen

De Wet Bibob staat (bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is in 2003 ingevoerd en moet voorkomen dat de overheid criminelen via vergunningen, subsidies en opdrachten profiteren van de overheid.

Bibob-onderzoek

geen legesBij de rechtszaak in Den Bosch draaide het om een horecaondernemer die in 2012 een café wilde beginnen. Daarvoor vroeg hij een drank- en horecavergunning aan. De gemeente deed een Bibob-onderzoek. De kosten daarvan, ruim 1200 euro, wilde Den Bosch op de ondernemer verhalen. De ondernemer was het er niet mee eens en spande een rechtszaak aan.

Algemeen belang

In de Gemeentewet staat dat leges alleen geheven mogen worden wanneer een gemeente een dienst verleent. Daarbij is het van belang dat zo’n dienst voornamelijk het belang van de burger dient. Als het algemeen belang voorop staat, dan is er geen sprake van een dienst. Volgens het gerechtshof is dat in deze zaak het geval. Een Bibob-onderzoek dient vooral de publieke taakuitoefening van een gemeente. Leefbaarheid en veiligheid van de stad en handhaving van de rechtsorde staan daarbij voorop. In zo’n geval mag de gemeente dus geen leges heffen.

Kosten onbekend

Een tweede reden die het hof aangaf om de gemeente in het ongelijk te stellen was dat de ondernemer niet vooraf van de gemeente te horen had gekregen dat hij leges zou moeten betalen. De gemeente had hem wel verteld dat er een Bibob-onderzoek gedaan zou worden, maar dat het de ondernemer op kosten zou komen te staan en hoeveel werd er niet bij vermeld.