Geen ‘right to be forgotten’ op basis van huidige Privacyrichtlijn

Op 25 juni 2013 gaf advocaat-generaal Jääskinen zijn conclusie in de zaak Google Spain SL, Google Inc./Agencia Espanola de Protection de Datos (AEPD) (zaak C-131/12). De zaak betreft onder andere de vraag of er een ‘recht om vergeten te worden’ bestaat. De toekomstige Privacy Verordening kent een dergelijk recht. De huidige Privacyrichtlijn (95/46/EG) kent een zodanig recht echter niet. De advocaat-generaal concludeert dan ook dat een individu geen absoluut recht heeft om de verwijdering van zoekresultaten te verzoeken die betrekking op hem hebben. Verder zet de advocaat-generaal nog een aantal gedachten betreffend de toepasselijkheid van de Privacyrichtlijn op buitenlandse zoekmachines op een rij.