Géén verbod op asbestdaken

verbod op asbestdaken

Er komt, ondanks het akkoord van de Tweede Kamer, voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van het kabinet om per 2025 een verbod op asbestdaken in te voeren verworpen.

Wijziging wetsvoorstel

verbod op asbestdakenStaatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) paste het kabinetsvoorstel vlak voor de behandeling nog aan vanwege de zorgen in de Eerste Kamer. Oorspronkelijk was het plan om per 31 december 2024 een verbod op asbestdaken in te voeren, maar de staatssecretaris stelde voor om dit te vertragen tot 1 januari 2028, drie jaar later dus.

Van Veldhoven was daarnaast van plan om gemeenten uitstel tot en met 2030 te bieden. Zij wilde uitstel bieden in gevallen waarbij “asbestdaksanering als gevolg van bijvoorbeeld sloop, grootschalige renovatie of verduurzamingsprojecten in de tussenliggende periode reeds is voorzien”, schreef ze in een brief aan de Kamer. Dit moet schrijnende gevallen voorkomen.

Het plan om dus per 2028 asbest op daken van huizen, gebouwen en schuurtjes te verbieden is gesneuveld in de Eerste Kamer; een ruime meerderheid is tegen de nieuwe asbestplannen.

Kritiek vanuit de Eerste Kamer

Veel Eerste Kamerleden voelen wel voor een verbod op het dakbedekkingsmateriaal, dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Maar ze vinden dat het kabinet te overhaast te werk gaat. Er zou eerst een plan van aanpak gepresenteerd moeten worden en op basis daarvan zou een einddatum moeten worden vastgesteld. Nu is dat andersom en ontstaat er onzekerheid bij de huiseigenaren. Huiseigenaren hebben geen idee waar zij terecht moeten met vragen over de sanering van de asbestdaken. Het kabinetsplan zou mensen die hun dak moeten vervangen veel werk bezorgen en op hoge kosten jagen.

Kritiek Vereniging Eigen Huis

Buiten de kritiek van de Eerste Kamer om klonk er al langere tijd veel kritiek op de wet. Zo ook vanuit Vereniging Eigen Huis. Zo heeft Vereniging Eigen Huis grote bezwaren ’tegen de wijze waarop honderdduizenden eigenaren van een woning met asbesthoudende dakbedekking bij wet gedwongen dreigen te worden om de komende jaren hun dak te vervangen.’

Wat nu?

Huiseigenaren en ondernemers worden voorlopig niet gedwongen om asbestdaken te verwijderen. Het verwerpen van het wetsvoorstel betekent echter niet dat de discussie gesloten is. Er zal nu een nieuw en beter voorstel moeten komen wil een verbod op asbestdaken slagen.