Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden?

Polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars bepalen onder meer dat rechtsbijstand in beginsel zal worden verleend door de medewerkers van de verzekeraar. De mogelijkheid van de verzekerde om zijn of haar zaak door een advocaat naar keuze te laten behandelen is daardoor beperkt en doet zich doorgaans pas voor als de verzekeraar de behandeling daarvan door een externe rechtshulpverlener noodzakelijk acht.

De Hoge Raad heeft zich onlangs echter afgevraagd of een dergelijke bepaling niet in strijd is met Europese regelgeving en heeft die kwestie daarom voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie dat zich daar nog over moet buigen. Als Europese regelgeving de vrije advocaatkeuze zou waarborgen lijkt dat goed nieuws voor de verzekerde. Het is echter maar de vraag in hoeverre de verzekerde daarvan ook echt zal profiteren. Een en ander zal immers ongetwijfeld gevolgen hebben voor de hoogte van de verzekeringspremies.