Grenswaarden asbest verlaagd

29 januari 2014

Pieter Huisman

asbest

Bij brief van 21 januari jl. heeft Minister Asscher aangekondigd dat de grenswaarden voor het werken met asbest worden verlaagd worden per juli 2014 respectievelijk januari 2015.

Momenteel is de grenswaarde voor alle soorten asbest vastgesteld op 0.01 vezel/cm3 (dat houdt in 10.000 vezels per m3, gemeten over 8 uur met een elektronenmicroscoop). De Nederlandse grenswaarde is daarmee al tien keer strenger dan de Europese. In 2010 adviseerde de Gezondheidsraad echter om de grenswaarde nog verder te verlagen en tevens om een onderscheid te maken tussen de verschillende asbestsoorten chrysotiel en amfibolen. Na advies ingewonnen te hebben van de SER (2011) en bij TNO (2010) heeft de minister nu besloten de grenswaarden voor hoog-risico werkzaamheden met amfibool asbest te verlagen naar 300 vezels/m3 per ingang van 1 januari 2015 en die van minder risico (chrysotiel) per 1 juli 2014 te verlagen naar 2000 vezels/m3.

Het verschil in ingangsdatum zit ‘m in de aanpassingen die getroffen moeten worden en de haalbaarheid daarvan in termijnen. Zo zal Ascert alle in het geding zijnde certificatieschema’s moeten aanpassen (SC-530, SC-540, NEN 2990 en de NEN 2991), de branche moet de adembeschermingsmiddelen onder de loep nemen en eventueel aanpassen en emissiebeperkende maatregelen zullen in kaart moeten worden gebracht. Ook dienen de risicoklassen opnieuw te worden ingedeeld.

Door de te nemen (extra) maatregelen zullen de kosten voor asbestverwijdering toenemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Huisman