Hoger beroep tegen faillissement – hoe gaat dat in zijn werk?

Indien u een vordering van een schuldeiser onbetaald laat, kan die schuldeiser besluiten uw faillissement aan te vragen. Van de rechtbank ontvangt u dan een oproep voor een zitting, waarop u verweer kunt voeren tegen de aanvraag. Gaat de rechtbank vervolgens aan uw verweer voorbij en wordt uw faillissement uitgesproken? Dan kunt u tegen het faillissement in hoger beroep. Dit hoger beroep moet worden ingesteld door een advocaat.

Korte termijn voor hoger beroep faillissementsvonnis

De termijn waarbinnen u in hoger beroep kunt gaan tegen uw faillissement is kort. U heeft slechts 8 dagen de tijd, te rekenen vanaf de dag na de faillietverklaring. De termijn is door de wetgever bewust zo kort gehouden, omdat een faillissement vaak ingrijpende gevolgen heeft die naarmate de tijd verstrijkt niet goed meer kunnen worden teruggedraaid. Wanneer u hoger beroep tegen faillissement overweegt is het dus van belang dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt.

Beoordeling van het hoger beroep – kunnen de schuldeisers alsnog worden voldaan?

Het gerechtshof beoordeelt in hoger beroep of uw bedrijf nog steeds in de toestand verkeert van ‘opgehouden te betalen’. Uitgangspunt is dat het faillissement wordt vernietigd indien u alsnog uw schuldeisers kunt voldoen of met alle schuldeisers een regeling kunt treffen. Voorwaarde is ook dat het salaris van de curator – die in de tussentijd werkzaamheden heeft verricht – wordt betaald.

Indien u in hoger beroep gaat, duurt het normaal gesproken enkele weken voordat de behandeling ter zitting plaatsvindt. Dit geeft u extra tijd om tot een regeling met uw schuldeisers te komen.

Ondeugdelijke vordering aanvrager faillissement

Het faillissement kan ook worden vernietigd als in hoger beroep wordt vastgesteld dat de vordering van de schuldeiser die uw faillissement aanvroeg op het moment van de faillietverklaring niet bestond of nog niet opeisbaar was. Het faillissement is dan ten onrechte uitgesproken.

Met andere woorden: in de praktijk kan het gebeuren dat de rechtbank ten onrechte aanneemt dat u de aanvrager van uw faillissement moet betalen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u een geldige reden heeft om niet te betalen, maar dat die reden bij de rechtbank onvoldoende voor het voetlicht werd gebracht. U werd vervolgens (mogelijk) ten onrechte failliet verklaard.

In deze gevallen kunt u met hoger beroep het hof verzoeken de zaak opnieuw te beoordelen en uw faillissement te vernietigen. Bij Van Till advocaten hebben we ruime ervaring met het instellen van hoger beroep tegen faillissement.

Hoger beroep vs. recht van verzet

Bent u failliet verklaard terwijl u geen verweer heeft gevoerd, bijvoorbeeld omdat u niet bekend was met de faillissementsaanvraag? In dat geval kunt u niet in hoger beroep tegen het vonnis maar heeft u wel gedurende 14 dagen recht op verzet. Over het recht van verzet leest u meer in dit blog: Verzet tegen faillissement – zo werkt het

Wilt u in hoger beroep tegen uw faillissement of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met onze sectie insolventierecht.