Hyves claimt met succes pornografische domeinnaam terug

Alhoewel ‘terug’…de geclaimde domeinnaam sekshyve.nl heeft Hyves natuurlijk nooit echt in het bezit gehad. Waarschijnlijker is het dat deze domeinnaam Hyves nogal in de weg zat. De domeinnaam linkte namelijk door naar de website www.seks-book.nl; een website met voor zich sprekende inhoud. Wie wil daar nu mee worden geassocieerd?

Om de domeinnaam in haar bezit te krijgen maakte Hyves gebruik van de zogenaamde geschillenprocedure voor .nl domeinnamen die loopt via de SIDN en het WIPO. Deze procedure is voor merkhouders een snelle en relatief goedkope manier om een domeinnaam te verkrijgen. Hiervoor moet men echter wel aan een drietal heldere vereisten voldoen:

– de domeinnaam moet verwarringwekkend overeenstemmen met een merk- of handelsnaam;
– de domeinnaamhouder die men aanspreekt moet geen eigen recht op of legitiem belang hebben bij de domeinnaam;
– de domeinnaamhouder moet de domeinnaam te kwader trouw hebben geregistreerd of de domeinnaam te kwader trouw gebruiken.

Wordt niet aan één van deze voorwaarden voldaan, dan kan de merkhouder daar niet met succes tegen optreden: de domeinnaam blijft bij degene die op dat moment houder is.
In dit geschil kon de geschillenbeslechter zich wel vinden in de standpunten van Hyves.

Gezien het feit dat het een .nl domeinnaam is en de website doorverwijst naar een andere .nl website, kan het niet anders dan dat de domeinnaamhouder de domeinnaam heeft geregistreerd met Hyves in het achterhoofd. In Nederland is ‘Hyves’ immers een bekend merk. Met daarbij opgeteld de inhoud van de website en het feit dat de domeinnaamhouder niet op de eis heeft gereageerd, oordeelt de geschillenbeslechter dat de domeinnaamhouder geen eigen recht of legitiem bij de domeinnaam heeft. Goede trouw bij de domeinnaamhouder is volgens de geschillenbeslechter om die redenen ook ver te zoeken bij de domeinnaamhouder. De domeinnaam moet daarom aan Hyves worden overgedragen.

De domeinnaamhouder heeft het Hyves alleen wel heel makkelijk gemaakt door niet inhoudelijk te reageren op de eis. Wanneer de domeinnaamhouder met een goed verweer zou zijn gekomen had de uitspraak mogelijk anders kunnen zijn.