Internetpesters aangepakt

In samenwerking met Van Till advocaten is het televisieprogramma “Internetpesters aangepakt” van Peter R. de Vries een petitie gestart om de positie van slachtoffers van internetterreur te versterken. Op dit moment biedt de wet de slachtoffers onvoldoende bescherming. Op het moment dat een slachtoffer wordt geconfronteerd met bedreigingen, pesterijen, racisme, wraakporno of andere strafbare feiten, staat deze vaak machteloos. Aangifte bij de politie is mogelijk, maar dat proces verloopt vaak traag en loopt soms op niets uit. Uit de ervaringen van het televisieprogramma blijkt dat providers van internetsites bovendien niet geneigd zijn om zelf gegevens van daders prijs te geven, zodat het slachtoffer met lege handen achter blijft.

Nieuwe wetgeving
De huidige regelgeving is niet voldoende concreet om slachtoffers een goede basis te geven. Om dit probleem tegen te gaan, is nieuwe wetgeving nodig. Door de petitie moet de Tweede Kamer zich over het onderwerp buigen, hetgeen een belangrijke stap in de goede richting is. Al binnen enkele uren waren de benodigde 40.000 handtekeningen behaald, zodat de petitie binnenkort aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met Roderick Beuker.