Inwerkingtreding Aanwijzing gebruik sepotgronden

2 september 2014

Pieter Huisman

Strafrecht

Vandaag treedt de Aanwijzing gebruik sepotgronden (2014A007) in werking. Deze aanwijzing geeft regels voor de wijze waarop sepotgronden gehanteerd en geregistreerd moeten worden. De bijlage bevat een opsomming van de sepotgronden, elk voorzien van een cijfercode en een toelichting. Verder regelt deze aanwijzing de wijze waarop klachten over de genomen sepotbeslissing worden behandeld.