Is de minister van Veiligheid en Justitie nu helemaal gek geworden?

Ik val zelden van mijn stoel, maar vanmorgen was het dan zover. Nippend aan mijn eerste kopje koffie van deze dag las ik het bericht van de Raad voor de Rechtspraak dat de minister van Veiligheid en Justitie, in volstrekte afwijking van zijn voor zijn doen onverwacht heldere uitspraak van vorig jaar over het belang van mediation in strafzaken, nu plotseling een streep zet onder de lopende mediation-pilots.  Ik begrijp dat de reden voor deze wonderlijke manoeuvre is dat er geen structurele financiering voor dit traject in de begroting voor 2017 opgenomen zou zijn. Een formele bevestiging van de afloop van de pilots is wel door het departement aangekondigd, maar tot op heden niet door de Raad voor de Rechtspraak ontvangen. Ik hield het, met de gevaarlijk hete koffie in mijn door ontzetting over dit bericht hevig trillende hand, nog maar net droog.

Mediation

Ik doe zelf niets met mediation, maar ken advocaten, officieren van justitie en rechters die, niet voor niets, hoog van het instrument opgeven. Er is toch werkelijk geen hogere wiskunde voor nodig om te beseffen dat mediation een nuttig instrument is waardoor buiten en soms binnen strafzaken maatwerk geleverd kan worden, waarbij vaak na contact tussen de dader en het slachtoffer de bij de laatste levende angst kan worden weggenomen, waarbij de dader de gevolgen van zijn handelen voor het slachtoffer van meer dichtbij ervaart en zich van de ongewenstheid zijn gedrag bewust wordt, waarbij risico’s op toekomstige ontsporingen worden beperkt, waarbij…. Ik kan zo nog wel even doorgaan met dit, het belang van voortzetting van de pilots onderbouwende, lijstje.

Rechters, officieren van justitie, mediators zijn eensgezind in hun goed te begrijpen teleurstelling. Is er iets mis met de wijze waarop de Staat de boekhouding voert, of mag het allemaal niet teveel kosten. Waar het hier, zoals Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, opmerkt, om een gering financieel vraagstuk gaat, is de door de minister gemaakte keuze, gelet op de maatschappelijk relevantie van mediation in strafzaken, wel erg wrang. We mogen maar hopen dat de Kamer over dit onderwerp met de minister de degens zal willen kruisen, want hier is toch, gezien de tot op heden gepleegde aanzienlijke inspanningen, werkelijk sprake van kapitaalvernietiging.