Koper komt niet onder de koop van geretoucheerd schilderij uit

Wanneer partijen een koopovereenkomst sluiten is het belangrijk dat de koper krijgt wat hij mag verwachten en dat de verkoper datgene levert dat hij belooft. Indien hier geen sprake van is biedt de wet verschillende mogelijkheden om van de overeenkomst af te komen. Zo kan de overeenkomst worden vernietigd op grond van dwaling indien de verkoper een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven en kan de overeenkomst worden ontbonden op grond van wanprestatie indien de verkoper niet levert wat hij belooft.

Dat het niet altijd even gemakkelijk is om zich hierop te beroepen blijkt uit een arrest van het gerechtshof van Amsterdam van september vorig jaar. Op 14 november 2007 had X op een veiling van veilinghuis Christie’s voor € 37.005,50 het schilderij “a watchtower at the mouth of an estuary” gekocht. Het schilderij is ooit geschilderd door de Nederlandse landschapsschilder uit de Gouden Eeuw Jan van Goyen en onder die naam werd het ook verkocht.

Na de koop heeft X het schilderij grondig (microscopisch) laten onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat het schilderij voor maar liefst meer dan de helft is overgeschilderd. Het schilderij is dus maar voor iets minder dan de helft echt van Van Goyen. Dat was volgens X niet afgesproken. X vond namelijk dat hij mocht verwachten dat het gehele schilderij door Van Goyen geschilderd was. Nu bleek dat dit niet het geval was wilde X logischerwijs de koop ongedaan maken. Daartoe startte hij dan ook een juridische procedure waarbij hij zich onder andere op dwaling beriep.

Helaas voor X, maar hij kreeg zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof nul op het rekest. De rechtbank en het hof waren van mening dat doordat Chrisitie’s in het zogenaamde conditierapport al had vermeld dat er een aantal retoucheringen aan het schilderij waren verricht, X niet mocht verwachten dat het schilderij geheel door Van Goyen geschilderd was. Daarnaast baseerde Christie’s zich bij het noemen van de naam van Van Goyen als schilder op opinies van deskundigen en eigen onderzoek naar het schilderij. Hierdoor kon Christie’s in redelijkheid de mening zijn toegedaan dat het schilderij ook echt door Jan van Goyen was geschilderd. De koper had volgens het hof voor de koop beter onderzoek moeten doen of van de koop moeten afzien indien dit onderzoek niet mogelijk zou zijn.