Legesheffing door gemeenten (2)

legesheffing door gemeenten

Legesheffing door gemeentenZoals eerder bericht: leges mogen slechts worden geheven voor diensten die een gemeente verstrekt en volgens de A-G is een Bibob-onderzoek geen dienst. Legesheffing door gemeenten bij het laten verrichten van een Bibob-onderzoek wordt niet door de rechter toegelaten. Desondanks komt deze vorm van legesheffing door gemeenten nog wel voor in sommige legesverordeningen.

Als de gemeente daadwerkelijk Bibob-leges heft moet tijdig (namelijk binnen zes weken) bezwaar worden gemaakt! Borg advocaten kan tegen het voorgenomen besluit van de  gemeente een zienswijze indienen om zo het proces te beïnvloeden. Daarna dienen wij een bezwaar in en gaan er alles aan doen om uw Bibob kwestie positief af te ronden.