Legesheffing en btw (3)

Legesheffing

Legesheffing en btw

Omgevingsdiensten nemen het werk van aangesloten gemeenten over, bijvoorbeeld bij de beoordeling van aanvragen om een omgevingsvergunning. In het kader van legesheffing worden de kosten van de omgevingsdienst door gemeenten inzichtelijk gemaakt.

Wij zagen dat een omgevingsdienst bij die kosten 21% BTW in rekening brengt. Dat leidt tot een aanzienlijke verhoging van de verschuldigde leges. Een omgevingsdienst is een openbaar lichaam op basis van een gemeenschappelijke regeling en dus geen ondernemer in de zin van de wet op de omzetbelasting. Dit aspect wordt pas zichtbaar als een onderbouwing van de leges wordt gevraagd nadat een bezwaarschrift is ingediend.

Ook interessant: